Ajornament dels terminis de pagament del impostos municipals

L'Ajuntament ha actualitzat els nous terminis de la recaptació dels tributs que realitza directament.

Els terminis de pagament dels tributs municipals recaptats directament pel consistori se han actualitzat a data 4 de maig. Són els següents:

Recaptació voluntària de tributs que realitza directament l’Ajuntament:

El termini voluntari de pagament de l’IBI i el Tribut de la Mobilitat inicialment era del 29 d’abril al 29 de juny, no obstant, s'ha decidit modificar-lo per després de l’estiu, entre l'1 de setembre i el 30 de novembre.  Amb la possibilitat de fraccionament en 4 terminis l’IBI.

Per altra banda, d’acord al RDL 11/2020 els terminis de pagament s’han vist modificats novament fins el 30 de maig de 2020, amb el següent detall:

  •     Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions són fins el 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en data posterior si així resultés de l’aplicació de la norma general
  •     Ajornaments o fraccions atorgats abans del 18 de març de 2020 i amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 de maig de 2020: el seu venciment es produirà el 30 de maig de 2020

 

Pel que fa als tributs que recapta la Diputació de Barcelona, aquests són els terminis i les formes de pagament:

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut que us hagi enviat l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona:
Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic com el corresponent a l’Impost de vehicles de tracció mecànica (tríptics enviats per correu ordinari), atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  •     Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
  •     A l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  •     O bé per telèfon, trucant al número 932 029 802


Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe (notificades per correu certificat), atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  •     Descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartrb, des d’on també podreu efectuar el pagament
  •     O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802


Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  •     Descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  •     O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802