Obres de millora al CRJ Mas Fonollar

A partir de l’11 de novembre està previst iniciar les obres d’adequació de la instal•lació elèctrica i millora de l’accessibilitat a l’edifici i serveis sanitaris del Centre de recursos juvenils Mas Fonollar.

El projecte de reforma està subvencionat per la Diputació de Barcelona amb 200.000 € i forma part del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. L’edifici té una instal·lació elèctrica amb deficiències i no garanteix l’accessibilitat a tots els espais ni als serveis sanitaris. També requereix un arranjament de les parts malmeses de façanes i coberta.

Les obres preveuen les següents actuacions:

  • Instal·lació d’un elevador per donar millor accessibilitat a tots els nivells, eliminant la plataforma salva-escales existent.
  • Modificació dels serveis sanitaris existents per a la creació d’un bany adaptat.
  • Adequació de  la instal·lació elèctrica i d’enllumenat a la normativa i a les necessitats actuals del centre.
  • Reforma de la rampa exterior existent que hi ha des del carrer fins al nivell del pati per a compliment de la normativa d’accessibilitat. De la mateixa manera, es reformaran els serveis sanitaris existents en el pati exterior per habilitar un bany adaptat.
  • Reparació de  les deficiències detectades a les façanes i a la coberta de l’edifici. 

Les obres s’han adjudicat a l’empresa “Obres i Contractes PENTA S.A” amb un pressupost de 270.020,04€. El termini d’execució es preveu que sigui d’uns 4 mesos .