Un nou cartipàs per donar compliment als compromisos adquirits amb la ciutadania

La nova organització política de l’Ajuntament es distribueix en sis àrees i dos subàrees. Prioritats: garantir els drets de la ciutadania i la seguretat integral, i generar noves oportunitats.

La renovada i ampliada majoria absoluta de l’alcaldessa Núria Parlon, cap de llista del PSC a les darreres eleccions municipals, ha permès la configuració d’un nou cartipàs, que serà aprovat en la sessió del Ple del proper dilluns, 15 de juliol.

L’objectiu de la nova organització política municipal és poder portar endavant els compromisos electorals que l’alcaldessa Núria Parlon va adquirir amb la ciutadania i que van ser avalats per una amplíssima majoria de vots. Garantir el gaudi de drets dels veïns i les veïnes, generar noves oportunitats i gaudir d’una bona convivència, garantint la seguretat integral, són les principals prioritats del nou govern municipal.

L’Àrea de l’Alcaldia es reserva les competències de seguretat i civisme, que tot i tenir una tinenta d'alcadessa responsable, dependran orgànicament de l'alcaldessa. Aquesta àrea incorporarà les polítiques de civisme i el programa d'agents cívics nocturns, més coneguts com a serenos, que és pioner en el món local català i va arrencar en la darrera legislatura.

La planificació estratègica i l’enfortiment de l’acció territorial de proximitat, a través de la política de districtes, així com les polítiques d’igualtat i LGTBI, que tindran caràcter transversal en aquest mandat municipal, seran matèries també ubicades en la principal àrea del govern de la ciutat.

Cal fer esment especial de la CIBA, equipament que quedarà sota el lideratge de l'alcaldessa Parlon.

A l’Àrea de Serveis Territorials hi apareixen dues subàrees executives. D’una banda, la subàrea d’Habitatge i Energia, a fi de reforçar les polítiques d’habitatge, amb noves propostes per a l’accés i la rehabilitació d'immobles, i les polítiques d’energia, que requeriran d'un fort impuls per garantir  l’arribada d’un equipament d’aigües termals a la nostra ciutat. De l'altra, guanyen força, amb l’aparició de la subàrea d’Espai Públic i Medi Ambient, les polítiques que tenen a veure amb l’espai públic, com ara la neteja i el manteniment de la via pública, així com el medi ambient, on es posa un èmfasi especial en les accions contra el canvi climàtic i les polítiques de protecció animal.

L’Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència estableix les polítiques d’ocupació i l'emprenedoria, i la relació amb la comunitat universitària. Hi destaca la incorporació de dos comissionats per a les relacions amb el món universitari.

Aquest serà el mandat de la posada en marxa de les noves instal·lacions de l’antic Hospital de l’Esperit Sant, com a espai per a la formació ocupacional. És l’àrea on també es troba la direcció i l'impuls per a les polítiques de funció pública, que han de permetre avançar en l’administració electrònica, així com els temes d'innovació i transparència, que han de possibilitar un nou salt endavant en qualitat i modernització dels serveis municipals.

L’Àrea de Participació Ciutadana, Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació aplega un conjunt de polítiques vitals per a la ciutat, com són les que tenen a veure amb la participació ciutadana, el cicle festiu, els esports i la cooperació i la solidaritat, així com la memòria històrica. Són totes elles polítiques consolidades que caldrà aprofundir. Serà l’àrea encarregada de l’elaboració del PAM i de la gestió dels equipaments de proximitat, com ara els casals de barri i els centres cívics, el Pompeu Lab i les biblioteques, així com de les instal·lacions esportives.

L’Àrea de Drets Socials i Educació és una àrea central en la garantia d’accés als drets socials ja consolidats en els darrers mandats que, coincidint amb la crisi, va tenir un increment pressupostari molt important. Com a novetat, cal destacar el compromís amb les polítiques adreçades a la gent gran, que tindran una especial rellevància al llarg d’aquest mandat municipal.

D’altra banda, es posa l’accent en el compromís adquirit amb el sector de la discapacitat, incorporant una nova figura de comissionada per a  l’impuls de les polítiques de discapacitat, que permetrà continuar amb la feina iniciada en aquests darrers anys en aquesta matèria. Les polítiques d’educació son també una aposta, tant pel que fa a garantir els drets dels infants a una educació de qualitat, com per millorar l’aposta per garantir el bon estat de les instal·lacions escolars de la ciutat. Les tres persones que desenvoluparan tasques de comissionades de l’Alcaldia ho faran de forma altruista, sense rebre cap retribució econòmica.