Més neteja amb aigua a la via pública durant l'època estival

Coincidint amb l'arribada de l'estiu, l'Ajuntament ha posat en marxa, un any més, les mesures de reforç als treballs de neteja i neteja amb aigua de la via pública.

Fins al 11 de setembre, s'augmenta de forma significativa l'ús de l'aigua per a la neteja dels carrers i places, més transitades durant els mesos de calor, per a donar suport i efectivitat al escombrat diari manual i al escombrat intensiu mecànic setmanal.

Si durant tot l'any la neteja amb aigua de la via pública es porta a terme amb tres camions cisterna (dos de matí i un de nit), durant l'estiu aquest servei augmenta fins a cinc camions cisterna (tres de demà, un de tarda i un altre de nit), de dilluns a divendres. Els caps de setmana i festius, la feina la fan dos camions, un de tarda i un altre de demà. Allà on no arriben els vehicles cisterna per la seva gran mida, s'utilitza un vehicle denominat CityLab, de menors dimensions, per a la neteja amb aigua, de manera que la neteja arribi a la pràctica totalitat de la ciutat.

En aquesta època estival, les zones on es fa servei de neteja un cop per setmana passen a rebre-2, i on es realitza cada quinze dies, a l'estiu ho tenen cada setmana. Així doncs, els carrers més transitats dels barris del Fons, Can Mariner i Centre han passat a tenir dos neteges a la setmana i diversos carrers d'altres barris, com Santa Rosa, Safaretjos, Raval, Riu Sud, Riu Nord, Llatí, Cementiri Vell i Singuerlín, que a l'hivern tenien un neteja cada quinze dies, ara ho tenen setmanal. A més, a l'estiu, quan tenen lloc la major part de les festes de barri, es reforça també, a cada zona festiva, la recollida de residus, i es porta a terme una neteja en profunditat.

De forma complementària, s'intensifica la neteja en espais d'especial ocupació, mitjançant una furgoneta equipada amb un dipòsit d'aigua i un equip de gran pressió per eliminar taques persistents i punts especialment bruts per l'ús públic. Com a mesura addicional, durant aquests mesos, amb la finalitat de provocar una major sensació de neteja a la via pública, s'augmenta la dosi de producte desodoritzant en l'aigua que s'utilitza per netejar la via pública, que és d'origen freàtic. No es baldea en zones de terra i s'intenta no tocar els escocells dels arbres, per no deixar-los sense terra.

També, durant les setmanes de calor, el servei de neteja col·labora amb el Departament de Zoonosi per eliminar plagues d'escarabats amb l'aigua a pressió.