El Ple Municipal aprova una inversió sense precedents per al projecte de construcció de la nova comissaria de la Policia Local

La ubicació de la futura comissaria de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet serà a un solar situat a l’avinguda de la Generalitat entre els números 160 i 170, davant del carrer de Pau Claris i dintre de l’àmbit del qual serà la plaça de les Cultures Fase 2.

L’edifici comptarà amb dues plantes  sòcol, amb façana al Passeig Salzereda però soterrades respecte l’Avinguda de la Generalitat. Així, l’edifici projectat té una planta soterrani respecte el Passeig Salzereda, dues plantes sòcol i 4 plantes sobre rasant respecte de l’avinguda Generalitat.

L’accés principal de l’edifici per als ciutadans es preveu des de l’espai destinat a la plaça de les Cultures    a escala de l’avinguda de la Generalitat. L’accés pels vehicles es preveu des del passeig de la Salzereda.

La superfície construïda del projecte serà de 6.494,92 m2 i es distribueix amb la següent distribució:

 • A la planta soterrani s’ubica l’aparcament de vehicles privats del personal de policia local amb accés des del passeig de la Salzereda i espais de magatzem.
 • A la planta sòcol 2 s’ubica l’aparcament de la flota de vehicles de policia local amb accés des del passeig de la Salzereda, així com espais de magatzem, arxiu i la zona de cel·les i custòdia.
 • A la planta sòcol 1 es destina als espais destinats al personal: vestidors per a agents i comandaments, sales de formació i breafing, gimnàs, menjador-office, infermeria, USIR, arxiu, armer i galeria de tir.
 • A la planta baixa estarà l’accés principal pels ciutadans i ciutadanes des de la plaça de les Cultures i l’avinguda de la Generalitat i s’ubiquen les zones d’atenció al públic, administració i atestats.
 • A la planta primera la sala 092 i els espais de suport, l’espai de gestió de personal i material i sales de reunions.
 • A la planta segona s’ubica la zona de treball intern amb un conjunt de despatxos, sales de reunió i sales de treball.
 • A la planta tercera un espai de descans exterior amb terrassa i jardins, una zona d’instal·lacions i un espai destinat als drons. Aquesta planta presenta una pèrgola amb plaques fotovoltaiques per produir energia renovable per a l’edifici.

El projecte preveu un Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de 10.747.524,27 € que inclou les despeses de Seguretat i Salut i al que s’ha d’afegir l’import de l’IVA corresponent al 21% i que ascendeix a 2.256.980,09 €. El Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA per a les obres és de 13.004.504,37 € als que se sumen altres despeses tècniques resultant un total de 14.164.504,37 € (PEC+IVA).

Una inversió històrica

Es tracta, possiblement, de la inversió més important des de l’inici dels Ajuntaments democràtics,  en una nova infraestructura per situar la Policia Local de Santa Coloma com una de les millors policies de Catalunya.

En definitiva, l’increment d’efectius fins als 140 i les possibilitats que atorgarà la construcció de la nova comissaria de Policia Local, permetrà aplicar noves tecnologies i adaptar de forma òptima els recursos municipals a l’evolució de les necessitats en matèria de seguretat de la nostra ciutat.  Aquest projecte preveu un termini de 24 mesos per executar les obres.

Permuta de finques destinats a  la construcció d'un institut d'ensenyament secundari.

El Ple de juliol també ha aprovat una permuta de finques amb l'empresa municipal Gramepark, SA, per a l'obtenció d'uns terrenys destinats a  la construcció d'un institut d'ensenyament secundari. L’Ajuntament obté les finques de l’av. Generalitat necessàries per a la construcció d’un nou institut/escola i poder posar-les així a disposició de la Generalitat de Catalunya. En contraprestació, Gramepark rep 20 habitatges de l’av. del Sanatori,  la suma de les quals té un import equivalent a les finques que es transmeten a l’Ajuntament. D’aquesta manera es propicia la construcció de l’Institut/Escola i es continua amb la voluntat municipal de gestionar tot el parc d’habitatge públic amb finalitat social a través de l’Oficina Local de l’Habitatge.

Més inversions en educació, espai públic i habitatge

Per una altra banda, el plenari ha donat llum verda a noves inversions per un import de 7,65 milions d’euros que es destinaran a:

 •  3,5 milions per a actuacions en espai públic (Projecte de naturalització del parc de Can Zam, c. Baró, adequació de la rotonda del Pont Vell, c. Vinyals, pg. Fluvial, inversions accessos mecànics o campanyes d’asfaltatge, inversions en lluminàries leds, etc. Entre d’altres)
 • 1,15 milions a actuacions en matèria d’habitatge (reconversions de locals, rehabilitació i adquisició d’habitatges, aportacions a Gramepark, etc.)
 • 2 milions en matèria d’educació (compra dels terrenys a Regesa, adequació del local del c. Amèrica com a Escola Bressol o la reforma del pati del Josep Sol, entre d’altres)
 • La resta inversions operatives dels serveis com l’actualització del programari informàtic de gestió o a reforma del local de serveis centrals de Grameimpuls, adequar les oficines de l’EBAS V (Raval)  o un nou muntacàrregues pel Mercat del Fondo.

Les inversions es formalitzaran amb nou endeutament.  Actualment, la ràtio d’endeutament municipal és del 46,45%, lluny de la ràtio legal del 75%, límit que apujaria fins al 52,80%.

Sense deixar el capítol d’inversions, el plenari també ha aprovat l’augment  del pressupost municipal per import de 505.974,88 euros, destinant part del superàvit municipal a la futura adquisició de la finca coneguda com a Can Pata que es destinarà a equipament municipal.

Festius Locals

El Ple ha aprovat com a festius locals per l’any vinent, 2023, dilluns, 5 de juny i dilluns 25 de setembre.

Finalment, el Ple ha aprovat inicialment el Reglament del Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet.