XXIII Premi Voluntariat

La convocatòria 2016 vol premiar aquelles activitats o projectes la finalitat dels quals sigui la innovació social en l'àmbit de l'associacionisme i el voluntariat.

El premi voluntariat vol reconèixer les activitats o projectes de les entitats de voluntariat, executats majoritàriament amb persones voluntàries, que donin resposta a alguna de les línies prioritàries establertes en el Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

En la reunió del passat 18 d’octubre del Consell d'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC), la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària va informar de l’imminent publicació del Premi Voluntariat. La convocatòria 2016 vol premiar aquelles activitats o projectes la finalitat dels quals sigui la innovació social en l'àmbit de l'associacionisme i el voluntariat. La innovació social pot centrar-se tant en el disseny general de l'actuació o projecte, com en la metodologia a emprar per a la seva execució al llarg de l'any 2017.

Pel que fa als requisits, només podran presentar-se les entitats censades al Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya a la data de publicació de la convocatòria. Aquestes hauran de complir també la resta de requisits que s’especificaran al llarg dels propers dies, quan surtin publicades les bases generals.

Es tracta d'un únic premi, guardonat amb 10.000€, per al millor projecte escollit pel jurat.

Preparar les propostes
Al llarg dels propers dies es publicaran les bases generals i la convocatòria. Per començar a preparar les propostes i en base a convocatòries anteriors, les entitats que vulguin optar al XXIII Premi Voluntariat, caldrà que presentin la següent documentació:

•    Memòria de presentació de l’entitat.
•    Presentació del projecte o activitat a desenvolupar.
•    Pressupost complet.
•    Proposta de de difusió.