Web sobre sortides professionals i acadèmiques

Dins del marc d’actuació del Pla Educatiu d’Entorn, s’ha creat un espai web que ofereix informació seleccionada sobre sortides acadèmiques i professionals després de l’etapa educativa obligatòria, a partir dels 16 anys.

Aquest recull informatiu ha estat realitzat pel Centre de Recursos Pedagògics de Santa Coloma de Gramenet, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.