Tractament dels residus domèstics durant la crisi del coronavirus

Des de l’Ajuntament us donem unes instruccions bàsiques pel tractament del residus de les llars durant aquesta emergència.

Aquestes instruccions venen especificades a l’ordre SND/271/2020 emesa pel Ministerio de Sanidad, amb motiu de la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19.

En llars amb positius o quarantena de COVID19 els residus han d’anar exclusivament al contenidor de la fracció resta. Esta TOTALMENT PROHIBIT dipositar aquestes bosses en contenidors selectiu o el seu abandonament en el voltant dels contenidors o a la via publica.

En el cas de llars amb positius/quarantenes hauran de tenir els residus del malalt/persona amb quarantena en una bossa 1, que estarà tancada, i introduir-se en una segona bossa on el cuidador hi posarà els seus guants/mascareta, que es llençarà dins de la bossa 3 corresponent a la brossa resta de la família. Aquesta bossa 3 és la que anirà al contenidor de resta del carrer o al sistema establert per l’Ajuntament.

La gestió de residus procedents d’hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris o similars, que hagin estat en contacte amb COVID19 es consideraran com a residus infecciosos i caldrà que tinguin un circuit de gestió específic seguint la regulació catalana sobre residus sanitaris.