Taula contra la pobresa energètica i garantir l'habitatge a Santa Coloma

Constituïda la Taula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica per eradicar els desnonaments i garantir l’habitatge social a Santa Coloma.

Recuperació de la memòria històrica

IMATGE - Foto de famíia dels assistents a la sessió constitutiva de la Taula local d'habitatge i pobresa energètica.

Santa Coloma de Gramenet, a 17 de maig de 2016.- Aquest matí s’ha celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament l’acte de constitució de la Taula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica de Santa Coloma de Gramenet, per abordar i aplicar solucions integrals contra els desnonaments a la ciutat i garantir l’accés a l’habitatge social de tots els colomencs i les colomenques que ho necessitin. Aquest organisme neix també per defensar i garantir les mesures urgents que comtempla la Llei 24/2015, recentment impugnada pel govern central de l’Estat.

La Taula Local de l’Habitatge està presidida per l’alcaldessa Núria Parlon i composada per representants tant de l’Ajuntament de la ciutat, partits polítics del Consistori, com agents socials i entitats del tercer sector –com la PAH de Santa Coloma, la PAH de Barcelona, FAVGRAM, Creu Roja, Fundació Integramenet, entre les associacions i entitats; i també en formen part organismes i altres administracions i institucions com el Col•legi d’Advocats, el Col•legi de Procuradors Tribunals de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local, sindicats (UGT Barcelonès i CCOO Barcelonès), i representants de l’Agència Catalana de l’Habitatge, entre altres.

Aquest organisme tindrà l’objectiu de ser un espai de reunió i treball entre aquests agents socials mencionats, per posar en comú els problemes detectats al municipi, millorar la diagnosi i generar solucions integrals contra la situacions de desnonaments, d’habitatges buits propietats d’entitats que han executat hipoteques, i alhora ajudar les famílies que no poden accedir a un habitatge digne; ciutadania que està en risc de perdre la seva llar o que no poden pagar els subministraments habituals –aigua, llum i gas, etc.

L’alcaldessa Núria Parlon ha destacat que la Taula “serà un espai de trobada i coordinació per anar plegats administracions, entitats i ciutadania, per a la defensa de l’habitatge social i a l’abast de tothom”. I, en aquest sentit, ha recordat que l’objectiu és “que no hi hagi cap família o ciutadà o ciutadana sense llar a Santa Coloma de Gramenet i cap llar sense família”.

Fer front a situacions de ‘risc habitacional’ i pobresa energètica

Actualment a Santa Coloma de Gramenet hi ha 1.254 persones que han sol•licitat habitatge amb protecció oficial -959 d’elles han sol•licitat habitatge de lloguer social i 295 són sol•licitats d’habitatges de compra de protecció oficial-. D’aquestes persones, 74,4% estan en situació de “risc habitacional” per tenir una renda inferior al 2,5 de l’IRSC i 306 són usuàries dels serveis socials municipals per problemàtiques relacionades amb l’habitatge (o bé no tenen ingressos o aquests són inferiors a 6000 euros).

Segons dades dels serveis municipals, en el moment actual hi ha 876 habitatges d’entitats bancàries, dels quals 217 estan buits i en condicions d’habitabilitat.

Al 2015, l’Ajuntament de Santa Coloma va destinar 358.684 euros a ajuts d’emergència adreçats a persones o famílies en risc de pobresa i/o pèrdua d’habitatge, en el marc del Fons de Contingència Social de l’Ajuntament. El 55% d’aquest import van ser ajuts destinats a l’habitatge. En concret tres de cada 10 ajuts d0aquest Fons van ser per cobrir deutes de subministraments bàsics de la llar ó “pobresa energètica”.

Així doncs, per fer front i continuar treballant en aquests àmbits i per lluitar contra aquestes situacions de vulnerabilitat, es posa en marxa laTaula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica. Les funcions que té aquest organisme son, entre altres, aquestes:

•    Crear solucions conjuntes per evitar les pèrdues d’habitatge i el reallotjament en els casos que no es pugui evitar
•    Compartir coneixement i coordinar recursos
•    Fer seguiment de les accions i polítiques municipals en matèria d’habitatge i pobresa energètica
•    Desenvolupar treballs d’aprofundiment del coneixement de la situació de l’habitatge i pobresa energètica i elaborar propostes de millora.

Per a més informació i/o contactes:
Servei de Comunicació
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
(Dori Morillo/Ana Belén Pérez)
comunicacio@gramenet.cat
premsa.comunicacio@gramenet.cat