Tall de trànsit al carrer Gaspar per renovació de la xarxa de gas

La companyia Gas Natural renova una antiga canonada situada a tot el llarg del carrer Gaspar fins al carrer Nord.

Gas Natural estava realitzant una petita reparació al carrer Gaspar amb el carrer Prat de la Riba. De la reparació, han sortit noves averies en una antiga canonada situada a tot el llarg del carrer Gaspar fins al carrer Nord. De manera immediata, la companyia ha iniciat els treballs de substitució de xarxa en aquest tram, per la qual cosa es talla el trànsit al C.Gaspar entre Prat de la Riba i Nord.

Dades: obres Gas Natural
Inici: dia 1/04 Final previst: 17/04
Tram: C.Gaspar entre Prat de la Riba i Nord