Són 3.607 els nens i nenes que reben beques menjador a Santa Coloma

Per al curs escolar que s'acaba d'iniciar, l'Ajuntament té prevista una aportació econòmica d'1.700.000 euros que anirà destinada a beques per al menjador escolar de nens i nenes que formen part de famílies de la ciutat que estan en situació de vulnerabilitat. L'objectiu és garantir que, almenys una vegada i tots els dies, 3.607 escolars rebin un menjar equilibrat.

El programa municipal «El menjador de l’escola a l’abast de tothom», que es va iniciar en el curs 2013-2014, beneficiarà aquest curs 2017-2018 a 3.607 criatures, del total de 15.174 escolars que hi ha en aquest moment a la nostra ciutat. El nombre de beques per a menjador ha anat creixent en els últims anys degut d'especialment a la situació d'atur laboral perllongat en el qual estan moltes famílies a causa de la crisi econòmica. L'atenció als nens i joves és la prioritat número u de l'àmbit de la «Ciutat de les persones» del Pla d'Acció Municipal (PAM) d'aquest mandat. Un Pla que, cal recordar, recull les aspiracions que van ser expressades per la ciutadania en el seu procés d'elaboració.

L'adjudicació de totes les beques de menjador correspon, prèvia sol·licitud, al Consell Comarcal del Barcelonès Nord (CCBN), i l'Ajuntament les complementa o, en alguns casos, es fa càrrec íntegrament. Actualment, 3.111 nens i nenes tenen beca al cent per cent del cost del menjador, fent-se càrrec el CCBN i l'Ajuntament a parts iguals; 14 la reben íntegrament de l'Ajuntament, i 51, la tenen al 50 per cent del cost del menjador per ser residents en Can Franquesa, l'únic barri de la ciutat que no té un centre escolar proper en funcionament.