Sessions formatives de coneixement de l'entorn per a nouvinguts

Són activitats formatives que consten de dues sessions per setmana de 2 hores cadascuna que s'adrecen a les persones d'origen estranger que vulguin conèixer millor la ciutat i els recursos, drets i deures ciutadans.

L'Àrea de Serveis Personals, Benestar i Famílies de l'Ajuntament posa en marxa les sessions formatives de coneixement de l'entorn per a persones nouvingudes d'origen estranger i que vulguin coneixer millor la nostra ciutat, alhora que els recursos i els drets i deures dels ciutadans.

Requisits per poder participar a les sessions formatives
Per participar a les sessions cal estar empadronat al municipi i tenir coneixements bàsics de les llengües catalana i/o castellana.

On i quan es fan les inscripcions
Les inscripcions es recolliran els dijous i els divendres en l'OIAC (Oficina d'Informació al ciutadà), a les dependències municipals. L'aprofitament de les sessions es valorarà con un element positiu per a l'obtenció de linforme d'arrelament social quan es tramiti l'autorització o la renovació del permis de residència.

Calendari i horari de les sessions
Les sessions es duran a terme dilluns i dimecres de 16 a 18 hores o de 18 a 20 hores.
Inici: El dia 2 de Maig
Lloc: Pg. Llorenç Serra, 50, local 5

Telèfon d'informació: 93.462.40.00 extensió: 3177
oficinagps@gramenet.cat