Santa Coloma compta amb 91 àrees de jocs infantils, juvenils, esportius i biosaludables

Aquestes instal·lacions milloren les capacitats motrius i afavoreixen la socialització. Les zones de joc estan equipades amb materials de qualitat que en garanteixen la durabilitat.

 

Les àrees de joc per als infants i els joves afavoreixen la sensació de llibertat, la millora de les capacitats motrius, la diversió i la socialització. Per això, la ciutat compta amb 91 zones d’aquesta mena a la pràctica totalitat de parcs, jardins i places. Les mides poden canviar perquè depenen de l’espai disponible, però els criteris d’instal·lació i de qualitat són sempre els mateixos a tot el municipi: l’acompliment de les normes de seguretat vigents, la separació d’espais per franges d’edat i la posada en marxa d’un programa de manteniment preventiu i correctiu són els eixos amb què treballa l’Ajuntament.

Hi ha diversos tipus d’àrees de jocs:  les dels petits (fins a 6 anys), que estan muntades preferentment sobre sauló o sorral, amb gronxadors de seient tipus bressol o niu, tobogans i jocs combinats amb poca alçada; les dels  grans (de 6 a 12 anys), que  permeten trepar, utilitzar passarel·les, tobogans ondulats, cabanes, refugis en alt i tirolines; les dels més grans de 12 anys, que compten amb pistes esportives i polivalents, tennis de taula, skate park i jocs d’aventura; les  biosaludables, que estan destinades a la població adulta i als joves a partir de 14 o 15 anys per combatre el sedentarisme, i els jocs d’1 a 100 anys, que s’adrecen a totes les generacions i han estat dissenyades amb la supervisió de fisioterapeutes. Les àrees disposen de cartells informatius amb les normes d’ús ben detallades.

L’Ajuntament inverteix anualment uns 100.000 € en manteniment, la qual cosa inclou les revisions, les inspeccions periòdiques dels elements i el recanvi de peces, entre altres qüestions. Totes les zones de jocs, repartides equitativament arreu de la ciutat, s’han equipat amb elements de primera qualitat que en garanteixen la durabilitat i la resistència i mantenen l’estètica  malgrat el pas dels anys i l’ús intensiu.

L’Ajuntament ha incorporat elements integratius a les zones de joc perquè tothom pugui utilitzar-les

Durant els darrers anys, l’Ajuntament ha incorporat elements integratius i cooperatius per fer possible que tothom pugui utilitzar les zones de joc al marge dels graus de mobilitat, destresa, capacitats cognitives i sensorials. El 90% de les zones de jocs infantils responen aquests criteris. D’una manera més concreta, s’han instal·lat elements de tipus integratiu al parc de la Pau a partir de la demanda expressada per uns  pares del barri.

Uns altres exemples de implicació són la renovació dels jardins de Can Peixauet i de Josep Moragues. En el primer cas, les escoles Sagarra i Fray Luis de León hi van dir la seva. En el segon, es va tenir molt en compte l’opinió dels grups de persones amb diversitat funcional per ampliar el nombre d’usuaris del parc.

Les àrees de jocs infantil s’inspeccionen diàriament i s’hi fa un manteniment continu. La normativa estableix la necessitat de preveure un sòl que pugui esmorteir les caigudes. Com a criteri tècnic, l’elecció de cautxú o sorra va lligada a les característiques del parc. Ara fa dos anys que es van renovar els  ter-res de seguretat de les àrees de cautxú.

Zones temàtiques i esportives

A l’abril del 2014 es va crear al jardí de Can Cisteré la primera zona de jocs temàtics basada en el conte d’En Patufet. Aquí cadascú dels elements es relaciona amb la resta seguint el fil argumental del relat. Al novembre, es va repetir l’experiència a la plaça de les Cultures amb la Caputxeta vermella.
Pel que fa a les zones per a joves, hi ha tennis de taula al parcs dels Pins i d’Europa, al jardí de Moragues i del Che Guevara, a les places de Concepció Arenal i Vilaseca, al mirador de la Serra de Marina, a la Guinardera i al carrer de la Sardana on, a més, hi trobem un tauler d’escacs. Al febrer d’aquest any es va inaugurar un nou skate a l’avinguda de la Pallaresa en què els joves usuaris van intervenir en el disseny, la selecció de materials i la construcció. Les pistes esportives de la Guinardera i de la plaça de la Mediterrània completen aquest apartat.

Jocs biosaludables

Finalment, els jocs biosaludables s’han instal·lat al passeig de la ribera, a l’alçada del parc de Can Zam, i al nou parc de La Pau del carrer de Florència. Estan  pensats per a persones de 14 anys en endavant. Diversos elements permeten fer-hi exercicis d’elevació i torsió corporal, moviments de corredor aeri, bicicleta el·líptica, banc d’abdominals, estiraments i torsió corporal.