Santa Coloma actua contra el mal ús dels habitatges

L’Ajuntament ja ha dictat 11 multes a bancs i caixes per mal ús de les vivendes en propietat seguint la Llei catalana d’habitatge. A hores d'ara, hi ha més de 350 vivendes susceptibles d’expedient sancionador.

L’alcaldessa, Núria Parlon, ha presentat aquest dimecres 15, acompanyada pel Tinent d’alcalde d’Urbanisme i Habitatge, Jordi Mas, les dades d’actuació i el balanç dels 18 mesos d’aplicació del Pla d’Acció contra el Mal Ús dels Habitatges (PACMUH) en aquesta ciutat. Amb aquest Pla, l’Ajuntament –a través del treball conjunt de Disciplina Urbanística, Activitats, el servei de Mediació, Serveis socials i Policia Local- està actuant de manera contundent i sancionadora contra els propietaris d’habitatges buits –la major part d’algunes entitats bancàries-, tal i com va anunciar ara fa divuit mesos que ho faria.

L’objectiu de l’Ajuntament és que les vivendes esmentades passin a formar part de la Borsa local d’Habitatge; alhora, s’està donant suport a les comunitats de veïns i veïnes que pateixen incivisme als espais comuns, per activitats  il·legals i d’altres molèsties derivades del mal ús d’alguns habitatges.

Més de 300 habitatges ja han estat llogats

Amb el PACMUH s’ha detectat que a Santa Coloma hi ha 670 habitatges que són propietat d’entitats financeres des d’abans del 2012 (desnonaments o dacions de pagament a famílies o persones de la ciutat), és a dir el 0,6 % del total d’habitatges. D’aquest parc d’habitatges de bancs i caixes, més de 300 ja estan llogats a la ciutadania.

Tot i això, encara manquen més de 350 habitatges potencialment buits de bancs i caixes a la ciutat, sobre els que l’Ajuntament està actuant perquè acompleixin la funció social que els marca la llei de l’habitatge i els posin a disposició de la ciutadania, via lloguer o compra a preus ajustats.  

Més del 75% d’aquest parc d’habitatges està en mans de les dues entitats financeres propietat de l’Estat, quedant l’altre 25% molt repartit.  

Les sancions imposades i destinació

Pel que fa al mal ús dels habitatges, ja s’han imposat 11 sancions econòmiques coercitives a entitats financeres, perquè eren habitatges amb greus deficiències i sotmesos sovint a usos il•legals, fets que estaven ocasionant molts problemes i molèsties als veïns i les veïnes. 

La recaptació de les sancions, “es destina a reforçar els ajuts a l’habitatge del fons de contingència social que té en marxa l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per ajudar les famílies que més estan patint la crisi econòmica”, ha informat l’alcaldessa Núria Parlon.

Cal destacar que actualment l’Ajuntament, a través de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), ha rebut 419 sol•licituds de ciutadans i ciutadanes que volen accedir a un habitatge de lloguer.

Resultats dels 18 mesos de PACMUH

El PACMUH distingeix dos eixos d’actuació: l’eix dedicat als pisos buits i l’eix sobre el mal ús dels habitatges; aquest segon correspon a aquells habitatges que en alguns casos han estat ocupades il•legalment i que no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat, per manca de serveis essencials, instal•lacions en mal estat, manca de la cuina o de cambra de bany complet, entre d’altres.

Mal ús dels habitatges

Actualment, el 80% dels habitatges detectats que generen conflictes de convivència són dels bancs i caixes.
Durant aquests 18 mesos de PACMUH, a través dels serveis de proximitat de l’Ajuntament -regidories de districte, l’Alcaldia als barris, mediació comunitària i Policia local- s’han detectat 124 casos de mal ús d’habitatges (a Santa Coloma hi ha un total de 45.000 habitatges registrats)

94 del casos detectats s’han resolt amb mediació comunitària i la resta -30- s’han obert expedients per pràctiques que comporten risc a les persones. Dintre d’aquest grup ja s’han interposat les 11 multes mencionades.

Habitatges buits

El protocol d’actuació municipal respecte als habitatges buits és el següent:

  • Primer, des del servei de gestió urbanística i habitatge es consulta si als pisos hi ha o no empadronament enregistrat; en aquests 18 mesos del Pla, s’han fet 500 consultes i s’han detectat 183 pisos sense cap persona empadronada.
  • Segon, es comprova en el registre de la propietat qui són els propietaris d’aquests immobles i es fa una petició a la companyia d’aigües sobre l’històric recent de consums. En aquests moments 150 habitatges a Santa Coloma no registren empadronaments ni consums.
  • Tercer, el servei d’inspecció de disciplina urbanística, conjuntament amb Policia Local, fa una visita a l’habitatge, s’entrevista amb els veïns i fa un informe. Fins al moment s’ha realitzat 145 inspeccions. És un procés continu i obert.

Arrel de les inspeccions, s’ha pogut comprovar que 107 dels casos estaven efectivament buits, 32 estaven habitats i en sis ocasions eren locals comercials. De cada un dels 107 casos s’ha generat un expedient de declaració d’habitatge buit 
En 14 casos les declaracions d’habitatge buit han estat impugnades per les entitats financeres durant el termini d’al·legacions -la majoria rebutjades per l’Ajuntament-. En 47 dels expedients s’ha esgotat el termini d’al•legacions declarant en ferm els habitatges buits per la tinença d’alcaldia. Aquests acords estan en fase de notificació i si l’entitat financera no resol la situació de desocupació de l’habitatge s’imposaran multes.