Repulsa de l’Ajuntament i les entitats a les pràctiques abusives de les companyies elèctriques

Aquest dilluns dia 30 s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de gener, que, entre altres temes, ha aprovat una moció presentada pel grup municipal del PSC contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, per la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol sobre la pobresa energètica. També destaquem d’aquest Ple el compromís de continuar instal•lant desfibril•ladors perquè a finals de 2018 tots els espais de lliure concurrència de la ciutat hi tinguin un, i l’adhesió a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra, de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània

Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures, s’assisteix a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país.  A Santa Coloma de Gramenet, particularment, aquest repunt dels preus coincideix amb un fet que es ve produint de forma recurrent els darrers mesos: els constants talls de subministrament en determinades zones de la ciutat, especialment en els barris del Raval, Can Mariner i Santa Rosa. Durant l’any 2016 s’han comptabilitzat prop de 60 incidències, mentre que al 2017 ja es conten 5.

A la moció es diu que les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors, que des de l’any 2008 les tarifes han pujat un 73% i en els últims 6 mesos un 25%. Y es recorda que només entre les tres principals companyies elèctriques, Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa, van superar el 5.000 milions de beneficis el 2015.

A més, s’hi remarca, la lluita contra la pobresa energètica és un compromís de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i de altres administracions. Fins ara, les grans companyies no han fet cas a la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa energètica aprovats pel Parlament de Catalunya.

Per tot això, al Ple de l’Ajuntament s’han adoptat els següents acords:

-Instar al Govern de l’Estat a la reducció de l’IVA de la factura elèctrica: Considerem l’electricitat un bé de primera necessitat, i cal passar  l’actual gravamen del 21% al tipus superreduït del 4%

-Demanar al Govern de l’Estat que posi fi al sistema de subhasta actual que serveix per fixar els preus abusius de l’electricitat i que torni a apostar per les energies de fonts renovables i a restituir les primes a aquestes fonts d’energia,  pels beneficis econòmics, socials i mediambientals que suposa pel conjunt de la societat.

-Exigir a les companyies subministradores a la signatura immediata del conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament sense previ avís i mediació dels Serveis Socials, i a l’assumpció per part de les companyies del 50% dels costos derivats i que realitzin les inversions necessàries a la nostra ciutat per al sanejament i modernització de les instal•lacions elèctriques, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.

-Reclamar a les companyies elèctriques a que realitzin un pla d’inversions per a la retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat,  que les fan intransitables i que no compleixen amb la llei d’accessibilitat i que indemnitzin en la part que pertoqui a aquells ciutadans que han patit danys i perjudicis com a conseqüència dels talls indiscriminats patits aquests darrers mesos a la ciutat. Per aquest motiu, oferir els serveis de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) a la ciutadania per canalitzar les reclamacions.

-Introduir en els plecs dels contractes de subministrament municipal clàusules perquè es tingui en compte l’energia renovable, així com els tipus de taxes i impostos per l’ús del domini públic que fan les companyies.

Enviar aquesta  moció al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Defensor de la Ciutadania, al Síndic de Greuges de Catalunya,  a la FAVGRAM, a les Organitzacions de Consumidors de Catalunya, Companyies subministradores que operen a Santa Coloma de Gramenet i a les entitats de la ciutat.

Desfibril•ladors per als equipaments municipals
També avui s’ha aprovat una moció presentada pels grups municipals de Ciutadans, el PP i el PSC destinada a instal•lar desfibril•ladors (DEAs) en tots els equipament de la nostra ciutat.

A l’esmentada moció s’argumenta que la utilització d’un desfibril•lador a temps pot suposar la diferència entre la vida o la mort d’una persona o, almenys, minimitzar les seqüeles, sobretot en forma de lesions cerebrals.

Malgrat la falta de competències i recursos per poder iniciar un desplegament més ampli en matèria de salut pública, el Ple s’ha compromès a continuar el desplegament de DEAs en tots aquells espais i equipaments públics de Santa Coloma considerats de pública concurrència, i a ampliar el pla de formació a centres educatius, associacions, entitats i a tot el personal municipal que ho desitgi en matèria de tècniques de primers auxilis i de reanimació cardiopulmonar.

 
Adhesió a la campanya ‘Casa nostra És casa vostra’
Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les. Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil. A Catalunya ha sorgit la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col•lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants.

El Ple de l’Ajuntament ha acordat en aquest sentit:

Declarar Santa Coloma de Gramenet municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra, sumar-se a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer i facilitar els espais a la via pública i edificis municipals a les entitats per a la recollida de signatures de la campanya. I per últim fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra i a les entitats socials del municipi.

MOCIONS

Aprovada per unanimitat la moció presentada pels grups municipals GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA i SOM GRAMENET, a instància de la Comissió Antifeixista 27 de gener, El món local català amb la campanya Casa nostra és casa vostra.

Aprovada la moció del grup municipal PSC contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica, que ha obtingut el suport de CIUTADANS.

Aprovada l'esmena a la totalitat presentada pel grup municipal PSC sobre la Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques presentada per GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA i SOM GRAMENET.

Aprovada la moció per a la instal·lació de desfibril·ladors en espais públics municipals amb el suport de tots dels grups.