Reobertura progressiva dels equipaments cívics

Els equipaments cívics es començaran a reobrir durant els pròxims dies, de manera progressiva, parcial, i seguint la normativa sanitària vigent, per tal de garantir un retorn amb seguretat i les condicions materials i sanitàries adequades. Recordem que els centres cívics i casals de la ciutat es van haver de tancar a causa de la pandèmia de Covid-19, el 13 de març de l'any passat.

Seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, que estableix que:

"En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat en grups no superiors a deu persones i acomplint les mesures higièniques i de prevenció corresponents".

Els equipaments cívics de la nostra ciutat procediran a una reobertura de forma progressiva, restringida i parcial en les següents condicions:

• Cessió d’espais per a reunions. Només es podran utilitzar els espais que reuneixin les condicions de ventilació natural o forçada que marca la normativa sanitària vigent .

• Màxim 10 persones.

• Sota cita prèvia aquí o per correu electrònic a l’adreça: ccivicsicasals@gramenet.cat

Per garantir arribar a tot el territori, durant aquesta primera etapa l’horari serà de 16:00 a 20:30 i cada dia s’obriran 4 centres, segons aquesta taula:

  • Dilluns: CC Singuerlín, C Riera Alta, CC Riu, CC Pins
  • Dimarts: C Riu Nord, CC Llatí, CC Raval, CC Fondo
  • Dimecres: CC Can Franquesa, CC Llatí, C Oliveres, C Safaretjos
  • Dijous: C Guinardera, CC Llatí, CC Riu, C Riu Nord
  • Divendres: CC Singuerlín, C Riera Alta, CC Fondo, CC Raval

Si per raons diverses aquest calendari té variacions o canvia, s’anunciarà a tots els mitjans electrònics (web i xxss) i als propis centres.