Reforç del transport públic amb motiu del Rock Fest 2016

S'incrementarà el servei del bus N9 amb sortida a la parada situada al Parc Europa amb Av Francesc Macià. La freqüència serà d’un bus cada 10 minuts, aproximadament. També s'habilita una parada provisional nocturna de taxi a l'Av. Pallaresa.

Amb motiu de la celebració del Rock Fest 2016, les nits del 15 al 16 de juliol, del 16 al 17 de juliol i del 17 al 18 de juliol es reforçarà el servei de Bus metropolità nocturn (Nitbus) a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet des de les 23:30h fins a les 5:00h.
Es reforçarà el servei de la línia N9 de Bus nocturn fins a Plaça Catalunya (Barcelona) amb parades a Pl. Glòries, Pl. Tetuán i Pl. Catalunya. El reforç del servei sortirà de la parada de Bus situada al Parc Europa amb Av Francesc Macià. La freqüència d’aquest servei serà d’un bus cada 10 minuts, aproximadament.

A banda, la resta de línies de Nitbus que donen servei a la ciutat, mantindran la seva freqüència de pas habitual, un bus cada 20 min:

  • N6, amb parada a Parc Europa / Av Francesc Macià
  • N8, parada a Parc Europa / Balears
  • N9, parada a Plaça de la Vila (al costat boca sortida <M> Santa Coloma L1)

Tanmateix, s'habilita una parada provisional de taxi a l'Avinguda de la Pallaresa per atendre la demanda de taxi nocturn amb motiu del Rock Fest 2016.