Es poden fer suggeriments fins al 30 de novembre

Redescobreix el patrimoni de Santa Coloma

L'Ajuntament ha posat en marxa una iniciativa per redescobrir, posar en valor i conservar el patrimoni construït de la ciutat adreçada a tota la ciutadania.

En el marc de la revisió i actualització del catàleg i de l’inventari d’edificis i elements protegits de la nostra ciutat, posem en marxa una iniciativa que ens permeti, a través dels vostres suggeriments, redescobrir, valorar i conservar el patrimoni històric de Santa Coloma de Gramenet.

A tal efecte, i a través d'aquest web municipal, es podran enviar, fins el 30 de novembre, les imatges amb els suggeriments d'una manera molt senzilla. Solament caldrà omplir un breu formulari adjuntant la imatge o imatges fetes i clicar el botó d'enviar. Així de fàcil. Un cop rebudes, la comissió de patrimoni municipal farà la valoració pertinent de tots aquells suggeriments ajustats a les 4 categories segons la seva naturalesa i nivell de protecció:

Edificis i elements del Catàleg.

Són elements, edificis o agrupacions d’edificis d’interès històric, arquitectònic o tradicional que per la seva importància cal mantenir-los.

Ambients urbans.

Són elements d’interès històric-urbanístic i/o ambiental que per la seva tipologia, homogeneïtat en la formalització de les façanes i coherència amb el context, es volen preservar per a la permanèncide la imatge de la ciutat tradicional.

Zones Arqueològiques.


Són zones d’interès arqueològic, paleontològic o geològic.

Edificis i elements de l’Inventari.

Són elements, edificis o agrupacions d’edificis d’interès històric o arquitectònic secundari que convé preservar el seu valor testimonial i, per tant, es poden enderrocar documentant-los prèviament.