Punt d’informació d’obres al Fondo

Des de primers de maig està en marxa un punt d’informació sobre les obres del barri del Fondo, ubicat a la planta baixa del centre cívic del barri.

Una persona, contractada a través dels Plans d'Ocupació, donarà informació sobre els projectes urbanístics i recollirà queixes i/o suggeriments del veïnat.

Hi haurà maquetes d’algunes intervencions i es podran consultar els projectes del Mercat del Fondo, la urbanització del carrer de Circumval·lació, la connexió dels carrers de Joan Valentí Escalas i el carrer Liszt per crear una nova plaça, i de la remodelació del passatge de San Pasqual, entre d’altres.

L'horari d’atenció serà de tarda, de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 hores. Centre Cívic del Fondo: carrer de Wagner, número 18.