Programa de rehabilitació d'edificis

Està obert fins al 31 de desembre el termini per a les sol·licituds de subvencions d'aquest programa finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i vehiculat mitjançant l'empresa municipal Gramepark.

L’Ajuntament de Santa Coloma a través de l’empresa municipal Gramepark obre fins el proper 31 de desembre de 2014 la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa d’Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges que finança l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  Aquest programa està adreçat a les comunitats de propietaris però també als particulars, i per poder accedir a aquestes ajudes l’edifici ha d’estar finalitzat abans del 1981 a excepció d’aquells habitatges que necessitin d’una intervenció urgent per risc imminent que afecti la seva estabilitat; millores d’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques i adaptació interior per a persones amb mobilitat reduïda; millores de sostenibilitat i de l’eficiència energètica i per últim els que tinguin greus danys estructurals. A més l’edifici ha de ser de titularitat privada i el 70% de la seva superfície ha de tenir ús residencial i ser el domicili habitual dels seus propietaris.

Tipus d’ajuts


Les subvencions que es poden demanar són per a quatre tipus d’actuacions: de conservació (rehabilitació de fonaments, estructures, façanes, cobertes…), de millora de la qualitat (instal·lació d’equips d’energies renovables…), de millora d’accessibilitat (instal·lació d’ascensor…) i d’habitabilitat (millores interiors a l’habitatge…). Els ajuts cobriran del 35% al 50% del cost total de les obres de rehabilitació. Tots els interessats han de recollir la documentació corresponent a l’Oficina Local d’Habitatge de Gramepark (av.Generalitat, 112). Més informació al telèfon 93 392 47 45 o adreçant un correu electrònic a informacio@gramepark.cat.