Presentat el nou projecte de centre de visitants del poblat ibèric Puig Castellar i els treballs d’excavació de la UB

El nou centre d’atenció als visitants disposarà d’una recepció amb servei d’audioguies, una exposició sobre el poblat ibèric i un aula per a fer-ne tallers i conferències.

Aquest divendres, l’alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon ha presenta el nou projecte de centre de visitants del poblat ibèric Puig Castellar, un punt de benvinguda, informació i serveis que es posarà en marxa a l’entrada del jaciment arqueològic de Santa Coloma. El director del Museu Torre Balldovina, Ramon Sagués, ha realitzat una explicació tècnica sobre aquest nou projecte.

El centre d’atenció als visitants s’obrirà al públic a la primavera del 2011. Serà un equipament que disposarà d’un espai de recepció, una exposició amb panells informatius del poblat ibèric, un aula per fer-ne activitats diferents  com tallers, xerrades, etc, entre d’altres. També disposarà de lavabos i un magatzem. La recepció tindrà un servei d’audioguies explicatives per a fer el recorregut pel poblat iber; també es podran adquirir guies d’informació, fulletons i records.
 
L’alcaldessa de Santa Coloma ha destacat que el centre de visitants “serà un pas molt important de cara a conèixer aquest jaciment tant en clau de ciutat com en clau metropolitana”. En aquest sentit, ha afegit que “es tracta d’una actuació diferenciada de la resta que s’ha realitzat –d’excavacions, museïtzació, activitats de difusió- però que permetrà rellançar totes elles amb un alt llistó de qualitat”. L’alcaldessa ha destacat que “amb el pla estratègic que desenvoluparem amb la UB i el Centre d’Estudis Catalans continuarem consolidant els propis itineraris de visites al Puig Castellar”.

Després de la presentació d’aquest projecte, s’ha realitzat una visita guiada al jaciment amb l’alcaldessa de Santa Coloma per veure els treballs realitzats pel grup d’estudiants d’arqueologia de la UB participants a la 13a. campanya d’excavacions al poblat ibèric, que finalitza aquesta setmana.

Per altra banda, s’han pogut veure els treballs de la 2ª fase d’excavació, consolidació i adequació de les restes arqueològiques que s’han iniciat en el marc del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL), concretament a l’àmbit dedicat a Patrimoni Cultural. En aquest sentit, el projecte inclou l’adequació de l’interior dels antics habitatges dels ibers aprofitant el seu potencial informatiu per introduir explicacions sobre la funció i naturalesa del jaciment. També es realitzarà l’adequació de carrers i la consolidació dels murs del vessant sud. En el 2009, en el marc del FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local) es va realitzar la 1ª fase d’aquest projecte que també s’ha pogut veure durant la visita d’avui.

Patrimoni cultural de ciutat
Des de la prehistòria fins al nostres dies, Santa Coloma ha reunit un bon nombre d’elements patrimonials, alguns dels quals —com el poblat ibèric Puig Castellar, la Torre Pallaresa o el recinte Torribera— tenen un interès que va molt més enllà de l’estrictament local. Els importants testimonis històrics que s’han conservat, els elements patrimonials que han estat objecte de restauració i les noves construccions que s’hi han afegit, conformen actualment un patrimoni colomenc força notable.

El poblat ibèric Puig Castellar és un dels exemples destacats d’aquest patrimoni cultural de Santa Coloma. Està situat al cim del turó del mateix nom, conegut també com a turó del Pollo, dintre del Parc de la Serralada de Marina. El turó, concretament, està situat a l’extrem septentrional del terme de Santa Coloma

Una visita al poblat iber de Santa Coloma
El Puig Castellar pertanyia al poble dels laietans i la cronologia general del poblat abasta de final del segle V o principi del segle IV aC fins a final del segle III aC o a principi del segle II aC, moment en què és abandonat a causa dels esdeveniments relacionats amb la Segona Guerra Púnica. Actualment, el poblat té una gran extensió excavada que fa destacar la presència de murs, i una possible muralla, conservats en una gran alçada i de característiques autènticament monumentals. Igualment es pot veure la disposició de les construccions formant una xarxa urbanística en la qual s’observen carrers i els diferents espais d’habitació, situats en diverses terrasses que salven el desnivell del terreny.

Les excavacions que s’han anat produint des de inicis del s. XX, per diverses institucions com l’Ajuntament de Santa Coloma i la Universitat de Barcelona i diferents persones, han permès recuperar un gran nombre d’objectes, alguns dels quals ens indiquen els usos i les funcions dels espais, i les activitats que s’hi duien a terme com ara l’emmagatzematge, la mòlta de gra o la metal·lúrgia. Altres objectes ens demostren la riquesa del jaciment, com la col·lecció d’objectes metàl·lics trobats, una de les més importants que es coneixen. Una bona part d’aquestes peces es conserven al Museu Torre Balldovina.