Presentada la proposta del Pressupost 2011

L'Ajuntament prioritza les mesures de suport a les famílies i col·lectius amb més problemes en el marc econòmic actual, la posada en marxa de tres noves llar d’infants i l’impuls de programes de foment de l’ocupació i la promoció econòmica.

El tinent d’alcalde de Recursos Interns i Promoció Econòmica, Joan Carles Mas i Bassa, acompanyat pel gerent de l’Ajuntament, Fernando Hernández Baena, i de la directora d'àrea serveis interns, Ana Muñoz, ha presentat aquesta tarda als mitjans de comunicació i a la ciutadania la proposta inicial de pressupost per a l’exercici 2011, que s’haurà d’aprovar abans de finalitzar l’any.

La xifra total de la proposta de pressupost consolidat – Ajuntament, instituts, patronats i empreses municipals- és per al 2011 de 126,72 milions d’euros.

Amb la proposta inicial, l’equip de govern vol continuar amb la racionalització pressupostària iniciada l’any 2010, amb l’objectiu de continuar garantint les polítiques que disminueixin els impactes negatius de la crisis en la ciutadania. En aquest sentit, el govern presenta uns pressupostos austers, basats en la reducció i racionalització de les despeses de funcionament intern i on es prioritzen les polítiques destinades a ajudar i donar suport a les persones, famílies i entitats ciutadanes, que més estan patint la situació econòmica actual, ha destacat el tinent d’alcalde Joan Carles Mas. El gerent Fernando Hernández ha recordat que es tracten d’uns pressupostos quegaranteixen la qualitat dels serveis a la ciutadania i, en aquest sentit, agraeix la dedicació i l'esforç dels treballadors i treballadores municipals.

Fons d’ajut a les famílies
Els pressupostos 2011 experimenten una reducció dels ingressos d’uns 24 milions d’euros menys en total, degut a la disminució de subvencions d’altres administracions, la desaparició dels fons del govern central (Fondos Zapatero) i no recòrrer a l’endeutament.

Destaca el manteniment de la despesa en les polítiques prioritàries com l’atenció social i suport a les famílies, el manteniment del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD),  del Fons de contingència d’1 milió d’euros per a les famílies amb més dificultats econòmiques, manteniment del Programa d’universalització dels llibres de text (amb una dotació de més d’un milió d’euros), el manteniment de les aportacions a famílies i entitats, i dels programes d’atenció social als col•lectius més especials, entre d’altres.

Increment pressupostari per al plans d’ocupació
Cal destacar l’augment d’un 30 % de la dotació pressupostària destinada als plans d’ocupació 2011, tant per als plans d’ocupació bianuals com per als extraordinaris i les aportacions a Grameimpuls SA, societat que desenvolupa els programes d’orientació laboral i formació de persones en situació d’atur. Durant aquest any 2010, gràcies als plans d’ocupació de l’Ajuntament de Santa Coloma, amb la col•laboració del Servei Català d’Ocupació (SOC), més de 550 colomencs i colomenques han pogut accedir a un lloc de feina.

Tres noves llars d’infants al curs 2011-2012
Una de les àrees que s’han prioritzat en la despesa per al 2011 és l’Educació, per garantir les igualtat d’oportunitats i per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar entre els colomencs i colomenques. En aquest sentit, l’Ajuntament destinarà un 9,13 % de la totalitat de la despesa municipal en aquesta àrea, el que suposa uns 7,3 milions d’euros. Aquesta despesa es destinarà sobretot a la posada en marxa de tres noves llar d’infants a Santa Coloma (ubicades al barri del Raval i Riu Sud). L’objectiu global és que per al curs 2011-2012 estiguin en funcionament 7 escoles bressol (actualment n’hi ha quatre en funcionament:  “Els Pins” al barri de Santa Rosa, “La Cigonya” a Riu Sud i “L’Esquirol a Singuerlín).

La decisió de mantenir les polítiques socials i d’educació, malgrat la davallada dels ingressos, juntament amb l’eliminació dels fons provinents de l’Estat, comporta la necessitat d’ajornar inversions. No obstant això, es garanteixen les dotacions necessàries per impulsar l’execució del Complex Multifuncional de les Oliveres i les pistes d’atletisme a Can Zam.
 
Els pressupostos 2011 també mantenen el nivell de servei de neteja viària, garantint la despesa destinada al manteniment de l’enllumenat públic i d’escales mecàniques; es conserven els serveis actuals de neteja, inclosa la neteja del cap de setmana realitzada per la Fundació Tallers i s’augmenta el manteniment de la via pública i dels edificis i equipaments municipals. A més, està previst destinar més d’1 % dels ingressos a projectes de cooperació.
En conjunt, es tracten d’uns pressupostos basats en una major eficiència dels recursos disponibles, que experimenten una reducció d’ingressos, i un manteniment de la despeses en les polítiques prioritàries en temps de crisi. Uns pressupostos l’objectiu dels quals és garantir el benestar dels colomencs i colomenques.