Presentació del I Informe d’Accessibilitat Ciutat de Santa Coloma de Gramenet

L’àrea de sensibilització als centres educatius d’Amputats Sant Jordi juntament amb CEMFIS i COCEMFE Catalunya han presentat, a l’Auditori, el I Informe d’Accessibilitat Ciutat de Santa Coloma.

Al mateix acte, es presentarà el II Informe d’Accessibilitat Província de Barcelona, elaborats en el marc del projecte "Els joves davant la discapacitat: consciència social i solidaritat" que es realitza a diferents centres educatius de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i la província de Barcelona.

A l’acte hi assistiran l’Il•lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat d'Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de la Diputació de Barcelona; l’ Il•lm. Sra. Núria Parlon i Gil, Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet; el Sr. José María Ballesteros López, president de COCEMFE (confederació espanyola de persones amb discapacitat física i orgànica) a Catalunya; el Sr. Francisco Martínez Alcazar, president de CEMFIS (centre de discapacitats físics); Sra. Maria Conxa Porrera, vocal de voluntariat de la Federació Catalana de Voluntariat social; i l’ Il.lma. Sra. Pilar Díaz López, presidenta d’Amputats Sant Jordi.

Enguany han participat en aquesta activitat 6 centres educatius i 497 alumnes de Santa Coloma de Gramenet; i 21 centres educatius i 1.022 alumnes de la província de Barcelona. L’informe d’aquest curs 2011-2012 posa novament de relleu l’absència de centres educatius 100% accessibles per a estudiants amb diversitat funcional física.

A més de la presentació de l’informe a les administracions corresponents, durant l’acte també es lliuraran els premis a les millors redaccions i millors dibuixos escollits entre tots els treballs presentats pels alumnes participants a l’activitat.
 
Sobre Amputats Sant Jordi

És una entitat sense ànim de lucre, integrada majoritàriament per personal voluntari, que dedica els seus esforços a donar suport a persones amb diversitat funcional física, principalment amputades, i a les seves famílies, per aconseguir la plena integració d'aquest col•lectiu. L’associació, que aquest 2012 celebra els seus 20 anys d'existència, pertany a COCEMFE;  forma part de la Junta Directiva de COCEMFE Catalunya. També està federada a la Fundació Catalana de Voluntariat Social, on ocupa la presidència en l'àmbit de salut de l'entitat.

Sobre CEMFIS

És una entitat d'àmbit colomenc, creada l'any 1978, que té com a finalitat assolir per la població amb diversitat funcional de la ciutat les mateixes oportunitats i els mateixos nivells de qualitat de vida de què gaudeix la resta de la població.

Durant els darrers 30 anys, ha aconseguit la integració laboral de 240 persones amb discapacitat en empreses ordinàries. Així mateix,  durant aquest temps s'ha finançat la formació de més  de 500 persones.
D’altra banda l'entitat assessora i ofereix informació sobre ajudes, pensions i subvencions de diferents administracions públiques.
Recentment, amb M ª Luisa Soler com representat, CEMFIS s'ha integrat dins de Consell de Dones de Santa Coloma de Gramenet amb l'objectiu d'incorporar les dones amb diversitat funcional  als temes d'actualitat de la ciutat.

Presentació del I Informe d’Accessibilitat Ciutat de Santa Coloma de Gramenet
Dia: Dimarts, 29 de maig
Hora: 10.30 hores
Lloc: Auditori Can Roig i Torres, c/ Rafael Casanova, 5. Santa Coloma de Gramenet  


Més informació:
comunicacio@amputats-santjordi.org | Tel. 933 453 905 | 619 440 160 (ASJ)    
comunicacion@cemfis.es | 616 959 821 (CEMFIS)