Obres als carrers Santiago Rusiñol, Cabrera i Menorca.

S'iniciaran aquesta setmana i consistiran en una alineació de façanes i una pavimentació d'escales.

Aquesta setmana s’inicien les obres d’alineació de les façanes al número 36-38 del carrer de Santiago Rusiñol, amb l’objectiu de poder ampliar la vorera actual, molt estreta, per afavorir així la mobilitat i l’accés dels veïns i les veïnes als seus habitatges. D’aquesta manera s’aconseguirà una amplada contínua de l’espai dedicat als vianants. L’actuació durarà uns dos mesos i pot implicar talls puntuals de trànsit en un carril de la circul·lació.

Per altra banda, també en els propers dies i en el marc del Pla d’inversions i millores al barri de Can Franquesa, destaca  l’inici de la pavimentació de les escales que connecten el carrer de Cabrera amb Menorca, que actualment són de sorra.

Tall de trànsit

El proper dijous 20, de 08.00 a 20.00, es tallarà el carrer Wilson entre Santa Eulàlia i Alps, per dur a terme una connexió de clavegueram de les obres que s'executen al Parc de La Pau II. Per als vehicles es recomana que es desviïn pel carrer Genova (des de Florència) i per als camions pel carrer Roma (des de Florència també). El desviament per Roma serà el que farà la línia d'autobus 800.