Obert el termini de sol·licituds dels ajuts de menjador escolar per al proper curs

Es posa en marxa el programa "El menjador de l’escola a l’abast de tothom" per al curs 2014-2015. Tornarà a ser prioritat que els infants escolaritzats tinguin garantit un àpat equilibrat i diari.

La crisi econòmica repercuteix directament sobre els col·lectius més vulnerables. L’atur, la reducció de sous i les contínues retallades han portat el país a una situació límit. Segons un informe recent de Càrites, Espanya és el segon estat de la Unió Europea amb major risc de pobresa infantil, amb un 1,5 milions de llars en una situació d’exclusió social severa. Gairebé el 70% d’aquestes llars tenen ara més dificultats per tirar endevant que el 2007, abans que esclatés la crisi. En aquestes circumstàncies, l’Ajuntament continuarà donant la màxima importància a totes les polítiques de protecció de la infància i, per això, prioritzarà de nou el Programa de suport a l’alimentació infantil del curs passat, mitjançant el qual tots els nens i les nenes escolaritzats a la ciutat van tenir garantit un àpat equilibrat diari.

Les dades

Fins al curs passat, el sistema d’ajuts a l’alimentació en l’educació infantil i primària es fonamentava en les beques del Consell Comarcal del Barcelonès, que cobrien un 50% del cost total del menjador. El curs 2012-13, se’n van beneficiar 1.357 infants. En aquest curs 2013-14, en posar en marxa el programa municipal «El menjador de l’escola a l’abast de tothom», un total de 2.127 nens i nenes gaudeixen de beques del 100% de la despesa del menjador. El cost del programa ha estat de 1.600.000 €.

Per al curs 2014-2015, l’Ajuntament crearà de nou el programa municipal de beques de menjador, amb un fons específic de prestacions individuals a través de qual pretén millorar el benestar de tots els infants, tenint especialment cura d’aquells que es troben en situacions més desfavorides.

Per conèixer aquest programa al detall i assabentar-se dels requisits d'accés i el termini per tramitar les sol·licituds entre d'altres, cliqueuaquest enllaç.