Obert el termini de presentació de candidatures als Premis Ciutat de Santa Coloma 2014

S'ha obert el termini que s'allargarà fins al 7 de novembre. Les candidatures s'han de presentar mitjançant una instància a l'OIAC.

Dilluns, 13 d’octubre, s’obre el termini per a la presentació de candidatures als Premis Ciutat de Santa Coloma, que recullen actuacions rellevants o serveis extraordinaris prestats a la ciutat per persones físiques o jurídiques mereixedores d’un reconeixement públic. Les candidatures es podran presentar fins al proper 7 de novembre, mitjançant una instància a l’OIAC de l’Ajuntament.

Aquests guardons, que s’atorguen de manera bianual, tenen caràcter honorífic, i no comporten cap dret administratiu ni econòmic a favor de les persones premiades. N’hi ha tres modalitats:

  • Categoria A: persona o entitat que hagi desenvolupat una labor continuada en pro de la ciutat.
  • Categoria B: persona o entitat que hagi realitzat una activitat destacada al llarg de l’any.
  • Categoria C: persona o entitat que hagi desenvolupat una tasca important a favor de la promoció externa de la ciutat.

Els Premis es podran atorgar a persones físiques o jurídiques arrelades a la ciutat que, com a conseqüència de les seves actuacions concretes i desinteressades en benefici de Santa Coloma, siguin creditores del reconeixement. Excepcionalment, però, els Premis poden recaure sobre una persona o una entitat no local.
Un jurat cívic presidit per l’alcaldessa, format per representants del consistori i set persones representatives del municipi, lligades al teixit social, recopilaran, estudiaran i valoraran les candidatures presentades i en portaran l’avaluació al Ple de l’Ajuntament. Aquest organisme serà, finalment, qui atorgui els guardons.
Les persones que ocupin càrrecs polítics amb responsabilitat a l’Administració, les entitats i les persones físiques representades en el jurat cívic en queden excloses. Els Premis Ciutat de Santa Coloma tenen caràcter vitalici i es poden atorgar a títol pòstum. De la mateixa manera, el jurat cívic els pot declarar deserts.
Aquestes distincions es lliuraran al desembre durant les Festes d’Hivern.