Nova oficina d'atenció a les famílies al Fondo

L’alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz ha visitat les noves instal·lacions de l’Oficina d’Atenció a les Famílies (ODAF 6), ubicades al carrer de Bruc, número 21-23, al barri del Fondo.

Amb l’obertura d’aquestes noves dependències dels equips d’atenció social del Fondo es concreta la renovació del model d’atenció social on les famílies amb tota la seva complexitat (infància, gent gran i persones dependents, persones discapacitades, etc.) són el centre i l’objectiu fonamental de l’acció social municipal. Es passa d’un model amb una expressió merament estructural i gestora de prestacions a un model que, basant-se en el desplegament de les lleis de Serveis Socials i de dependència, busca la millora de la vida de les famílies i la resolució integral de les seves necessitats. El total d’ODAF,s són 6 ubicades en tot el territori i una setena especifica per gestionar la llei de Dependència i per a gent gran.