Nova actuació de tractament de larves de quironòmids (mosquits) al Riu

Els quironòmids, son petits mosquits que no piquen encara que produeixen molèsties perquè volen formant grups amb un elevat nombre d'individus. El tractament està previst per Medi Ambient dijous, 21 de juliol.

L'origen d'aquest insecte sol estar lligat a masses d'aigua i la forma de controlar el seu nombre és aplicar tractament per eliminar les larves, que són aquàtiques, per tant, aplicant el tractament en les masses d'aigua en què neixen els mosquits.
Aquests mosquits trien, en ocasions, arbres o qualsevol altre element de certa altura per acumular-se i formar els núvols que no estan directament relacionades amb els arbres sinó indirectament i contra les quals una actuació sobre l'arbre no és efectiva.

Per controlar les molèsties que provoquen aquests insectes, al Parc Fluvial del Besòs disposa d'un programa de seguiment i control de la població de dípters (mosquits) amb la finalitat de controlar el seu nombre, entre els quals s'inclouen aquests. El programa inclou mostrejos a 8 punts predeterminats al llarg del tram baix del riu Besòs. Aquests mostrejos es duen a terme de manera preestablerta, principalment, en l'època de major temperatura. Si d'aquest control es dedueix que el nombre de larves de mosquit és molt elevat es resol el tractament larvicida per baixar la població. Si es detecta que hi ha un augment de la població, normalment lligat a unes condicions climatològiques favorables per a l'espècie, com és el cas, s'incrementin les analítiques i tractaments fora de programa per solucionar el problema.

Aquest any especialment calorós ha fet que la presència d'aquests insectes hagi estat nombrosa i que l'època en la qual estan presents i actius s'estigui allargat més del que és habitual.

Caixes niu de ratpenats al Parc Fluvial del Besòs

Es tracta d'un Programa de recuperació de biodiversitat urbana i de control biològic de mosquits mitjançant instal.lació de caixes niu per quiròpters (ratpenats).
Pel que fa a l’actuació de col•locació de caixes niu de ratpenat (depredadors naturals dels mosquits) al Parc Fluvial del Besòs, l’activitat es podrà dur a terme aquest divendres dia 22 de juliol, a les 09:30 hores. A aquesta hora es començaran a col•locar les 2 caixes niu que van sota la passera del Molinet. Posteriorment es procedirà a la col•locació de 4 caixes niu més a diferents arbres al llarg del Parc Fluvial. Ho fa el personal especialitzat de l’Associació Galanthus.