Nous cursos de formació ocupacional al CIFO Santa Coloma

El Centre de Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) ha posat en marxa un nou catàleg de cursos d’inici immediat adreçats a persones en situació d’atur i inscrits en l'oficina de Treball (OTG); el centre forma part de la xarxa FP.CAT "Sostenibilitat ambiental".

Són quasi una vintena d’accions de caràcter tècnic i pràctic per formar-se, actualitzar coneixements, reciclar-se o reconvertir-se professionalment en especialitats altament demandades al mercat laboral.

La majoria de cursos estan relacionats amb les energies renovables; la rehabilitació d'habitatges i les instal•lacions, sota criteris d'eficiència energètica i de sostenibilitat ambiental; Jardineria urbana sostenible; Metodologia docent i Gestió ambiental: tractament de residus i d'aigües residuals, entre d'altres. Per poder realitzar els cursos, és imprescindible trobar-se en situació d'atur i estar inscrit/a en l'oficina de Treball, i disposar d'estudis primaris o graduat escolar.

Formar-se per accedir al mercat laboral

El CIFO Santa Coloma és un dels vuit centres gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al territori que tenen la funció de garantir i fomentar la formació i la qualificació professional per a la inserció o reinserció laboral de persones en situació d’atur. Forma part de la xarxa FP.CAT "Sostenibilitat ambiental" i està especialitzat en les àrees de Sostenibilitat ambiental en la Rehabilitació d'habitatges, Sostenibilitat ambiental en instal•lacions d'edificis i habitatges, Sostenibilitat ambiental en jardineria urbana, Gestió ambiental; Formació de formadors; empreneduria; informàtica; i idiomes.

La programació formativa es vincula als Certificats de Professionalitat existents en el Catàleg de Qualificacions Professionals i en la preparació per a l’obtenció dels Carnets professionals.


Per a més informació:

CIFO Santa Coloma

Ramon Berenguer IV, s/n

08924-Sta. Coloma de Gramenet (Barcelona)

Telèfon: 93 466 58 30

E-mail: cifo_santacoloma.soc@gencat.cat