Mostra pictòrica de Ramon Surinyac a Can Sisteré

Es podrà visitar fins el 26 de juliol.

S'ha inaugurat la mostra «Ramon Surinyac. Pintura editada» al Centre d’Art Can Sisteré. Surinyac (Manlleu, 1974) té una llarga trajectòria artística.
La seva obra s’inscriu en un líni a de treball oberta per la pintura contemporània amb la fotografia com a referent. A diferència de la pintura que surt del no-res, el que importa, als olis de Surinyac, és l’edició de tot el que abans ha documentat fotogràficament. A Can Sisteré hi haurà una selecció d’obra recent, caracteritzada pel lirisme i una extrema sensibilitat per l’entorn natural. L’exposició hi romandrà fins al 26 de juliol.