Mostra informativa al Parc Fluvial sobre el ocells del riu Besòs

El 26 de novembre, es van instal·lar tres grups de panells informatius al Parc Fluvial del Besòs, concretament a la zona pròxima al parc de Cam Zam, al costat del pont del Molinet i al costat de la desembocadura, a Sant Adrià del Besòs

Aquesta exposició, formada per quatre imatges de gran format en cada punt, té per títol «Biodiversitat dels Besòs: ocells del riu», i és una iniciativa del Consorci del Besòs i dels ajuntaments de la part final de la conca, entre els quals està el de Santa Coloma de Gramenet.

Les imatges són un reflex de la millora espectacular que han experimentat els sistemes naturals associats a la llera del  riu en les darreres dues dècades, des de la posada en marxa del projecte de recuperació ambiental. 

L’exposició recull les espècies d’ocells que s’hi poden observar fàcilment entre Montcada i Reixac i la desembocadura, i convida tothom a identificar-les partint d'aquestes tres tipologies d’hàbitat: zona aiguamolls i herbassar i de connexió amb el bosc de ribera; zona d’ús públic del Parc Fluvial i les vores urbanes, i el front litoral i la desembocadura. Aquesta activitat cultural i lúdica forma part de l’Agenda Besòs i del futur Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs per a la seva activació com a lloc d’exposicions temporals.