Millora de carrers per prioritzar la mobilitat de les persones

Destaca la remodelació de l'accés a la plaça Pau Casals des del carrer de Sant Carles que, en el marc dels Plans d'Ocupació municipals, ha suposat la contractació de persones en situació d'atur

La propera setmana, comencen les obres per urbanitzar el tram de la vorera del carrer de Garcilaso de la Vega que enllaça amb el carrer de Roger de Flor. També en els propers dies s'inicien les obres d'arranjament de l'accés a la plaça de Pau Casals des del carrer de Sant Carles. L'objectiu és millorar tots aquells punts que s'han deteriorat amb el pas del temps. El projecte, emmarcat en els Plans d'Ocupació municipal, preveu la redistribució de l'aparcament en aquesta zona per ampliar l'espai destinat al pas de les persones. En aquest sentit, es farà una redistribució de les pilones i s'eliminarà un dels dos costats d'aparcament en aquest punt perquè només hi hagi un únic espai destinat als vehicles que s'hauran de disposar en semibateria. L'obra, que durarà una setmana, aproximadament, suposarà restriccions de trànsit en el tram que s’estigui intervenint.

Millores al carrer de Sant Lluís

Aquesta setmana, continua el projecte d'obres de millora de les voreres al carrer de Sant Lluís. Es repararà el tram comprés entre el carrer de Mare de Déu de la Mercè i el carrer d'Irlanda, i posteriorment s'iniciarà la fase que inclou la millora de les voreres de Sant Lluís entre el carrer d'Irlanda i d'Alella. S'han de treure els arbres donat que les arrels havien malmès molt la vorera. El tercer tram a realitzar (i darrer) començarà a partir de mitjans de maig i inclourà la remodelació de les voreres en el tram que va d'Alella a Nàpols. Durant el temps que durin les obres del carrer, un mes aproximadament, està prohibit l'estacionament de vehicles en els trams intervinguts.

D'altres intervencions realitzades recentment són l'adequació d'un pas per a persones amb mobilitat reduïda al carrer de les Balears en el creuament amb el carrer Vinyals i l'ampliació de voreres al carrer de Camprodón, en el punt que enllaça amb el carrer de Mossèn Jacinto Verdaguer, i que alhora han suposat l’adequació d’un pas adaptat. L'objectiu de totes aquestes intervencions és la millora de la qualitat de l'espai públic i sobretot facilitar els desplaçaments de les persones, en especial d’aquells colomencs i colomenques amb problemes de mobilitat.