Més de 90 persones treballen per millorar la via pública

L'ús diari de la via pública per part els vianants i vehicles fa que calgui un manteniment constant dels carrers, les places i del conjunt d'espais comuns de la ciutat.

Quan es detecta una deficiència –ja sigui per part dels ciutadans o dels serveis municipals-, les brigades especials de manteniment inicien la seva labor per solucionar, en la major brevetat possible, el problema detectat i millorar l'entorn ciutadà.

Actualment a Santa Coloma treballen al voltant de 90 persones en el manteniment de la via pública, de les quals deu formen la Brigada d'Acció Immediata (BAIM), un nou servei de l'Ajuntament que intervé quan es requereixen treballs d'especial urgència en algun punt de la ciutat. De la resta de l'equip, 80 persones constitueixen l'equip de plans d'ocupació que ha posat en marxa l'Ajuntament per ajudar els colomencs en situació d'atur laboral.

Des de gener de 2009 s'han executat 553 intervencions en múltiples carrers de Santa Coloma, per millorar la calçada i les voreres, la col·locació o canvi de pivots i senyalització de la via, la reparació o renovació del mobiliari urbà, i la reparació i pintura de contenidors, entre d'altres múltiples actuacions. En concret, destaquen els treballs a gran escala de remodelació dels carrers el Rellotge, Anselm Clavé, Sant Carles i avinguda Santa Coloma.

Els efectius que formen part dels plans municipals d'ocupació han realitzat treballs de reparació de les voreres del passatge Irlanda, l'ampliació en alguns trams de la vorera del carrer Juli Garreta i la remodelació integral de la plaça ubicada al carrer Monturiol.

Les pròximes intervencions de les brigades de manteniment se centren en la reparació del paviment de la Plaça de la Vila, posteriorment del carrer Major, la reurbanització de Mossèn Jacint Verdaguer, i altres actuacions on es detecti deteriorament de la via pública a la ciutat.