L’Eix Bruc, les entitats de gent gran, la comissió de festes i la Defensora protagonitzen el Ple de març

Aquest dilluns, 25 de març, s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.

Entre els temes tractats, destaquem que s’ha aprovat modificar inicialment el Pla General Metropolità (PGM) per fer realitat el projecte de l’Eix Bruc. En el plenari també s’han aprovat canvis al reglament de la Comissió Municipal de Festes i s’ha donat compte del compliment de les Cartes de Serveis de l’Ajuntament durant l’any passat. D’altra banda, també ha destacat una declaració institucional d’entitats amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, per donar suport a aquest col·lectiu, i que la Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet ha presentat el seu primer l’Informe balanç sobre la seva actuació.

Al Ple municipal s’ha aprovat de manera inicial la Modificació puntual del PGM als sectors 2 i 3 de l’Eix Bruc, un projecte que té com a objectiu la reordenació física de l’espai que hi ha entre els carrers de Sant Pascual, Pirineus i Circumval·lació, a la part alta del barri del Fondo; una operació de transformació urbana per millorar la connexió des del mercat municipal fins al carrer de la Circumval·lació, prolongant el carrer del Bruc, dotant-lo d’un sistema d’escales mecàniques per afavorir la mobilitat de vianants.

El maig del 2017, l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través de l’IMPSÒL, van signar un conveni per promoure un concurs d’idees, amb la finalitat d’explorar propostes que possibilitin reduir la vialitat, incrementar els espais lliures i introduir un equipament públic i usos comercials dinamitzadors en aquest àmbit del barri del Fondo.

En el ple s’ha presentat la proposta guanyadora de l’esmentat concurs, que preveu per a la zona dues grans places connectades per un equipament i activitat comercial de diferent format. En concret, el projecte contempla que 8.115 m2 seran destinats a 125 habitatges públics; 1.960 m2 a espai comercial; 485 m2 a equipament i més de 2.000 m2 a zona enjardinada.

Comissió Municipal de Festes

També s’ha aprovat la modificació del reglament de la Comissió Municipal de Festes de Santa Coloma de Gramenet, que té com a objectiu simplificar el seu funcionament i el procediment per renovar les persones que la composen.

El nou redactat proposa que els o les vocals de la Comissió exerceixin el seu càrrec durant un màxim de quatre anys consecutius, i coincidint amb els mandants municipals. La comissió sortint es dissoldrà en el termini previst, però sempre després de la celebració de la Festa Major d’Estiu posterior al canvi de mandat. 

Cartes de Serveis

Al Ple s’ha donat compte del compliment dels compromisos de les Cartes de Serveis de l’Ajuntament durant l’any 2018. Actualment hi ha 59 Cartes de Serveis i 300 compromisos, que es poden consultar a través del web municipal (www.gramenet.cat). D’aquests, durant el 2018 se n’han complert el 85%, segons les dades presentades.

Recordem que el 2016, l’Ajuntament va posar en marxa aquest sistema de gestió basat en l’elaboració d’un Catàleg de Cartes de Serveis per gestionar els compromisos amb la ciutadania i amb els membres de l’organització. Els objectius d’aquest sistema són informar la ciutadania dels serveis que s’ofereixen, adquirir compromisos de millora de qualitat dels serveis municipals, d’acord amb les capacitats i potencialitats de l’organització, donar compte del nivell de compliment d’aquests compromisos un cop l’any, així com introduir mesures correctores, per evitar possibles incompliments en el futur. 

Plataforma d’Entitats de gent gran

Al Ple s’ha fet una Declaració institucional de les entitats de gent gran, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la gent gran a Santa Coloma de Gramenet. Les onze entitats que li donen suport, de manera conjunta i coordinada, són: Fundació privada Amics de la Gent Gran, Fundació privada Integramenet, Associació Ajudam Predegent, Fundació Privada Llegat Roca i Pi, Fundació Catalunya La Pedrera, Associació Amics de la Residència Ramon Berenguer, Creu Roja, FAVGRAM, CEMFIS, Plataforma SOS Gent Gran i la Cooperativa La Colmena.

Aquestes entitats i el Ple municipal han expressat la seva voluntat i compromís de treballar en benefici de les persones grans del municipi mitjançant la creació d’una Plataforma que esdevingui un espai de debat i reflexió, i que inclogui accions de divulgació, prevenció i sensibilització adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones grans, així com contribuir activament en la lluita contra els estereotips i les discriminacions per raó d’edat.

També es comprometen, entre altres punts, a impulsar la creació d’una futura Taula tècnica i transversal on estiguin representades totes les institucions i entitats de l’àmbit de les persones grans, amb l’objectiu d’encetar mecanismes eficaços i coordinats per l’atenció, assessorament i protecció de les persones grans del municipi.

Informe de la Defensora

La Defensora de la Ciutadania, Pepa González Lara, ha exposat l’Informe de les actuacions que s’han dut a terme des de la institució que presideix corresponents a l’exercici 2018.  L’informe fa una descripció de dades d’actuació de l’Oficina de defensa de la ciutadania entre l’1 de maig de 2017 i el 31 de desembre de 2018, tot i que la seva incorporació va ser el 3 de setembre de 2018. En el període senyalat es va obrir 439 expedients, dels quals 183 (un 42%) s’han considerat com actuacions d’informació i assessorament, i la resta, 256 (un 58%), han estat registrats com a queixes. D’aquestes reclamacions, s’han admès i tramitat 120 expedients (47%) i la resta, 135 (53%), han estat desestimades per diverses qüestions, com la manca de fonament. Un total de 63 expedients (52,5%) han estat resolts favorablement.

MOCIÓ APROVADA

  • Moció en commemoració del 14 d'abril i pel foment dels valors republicans presentada pels grups de Gent d'Esquerres-ICV-EUiA i PSC. Aprovada amb els vots favorables de Som Gramenet, l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP.