L'alumna colomenca Victòria Arias, premi d'investigació científica

El treball de recerca de Victòria Arias, alumna de 2n de batxillerat de l’IES Puig Castellar, ha estat premiat al Parc de Recerca Científica de 2008.

La 6a Fira de Recerca, celebrada el 10 i l’11 d’abril, és una Fira de recerca contemporània que te per objectiu contribuir a la millora de la cultura científica de la nostra societat.

Amb l'objectiu de mostrar la recerca que es du a terme a Barcelona de manera coordinada, aquesta sisena edició de la Fira s'estructura en diversos estands que han exhibit projectes de recerca dels diferents centres i instituts.

El virus de la papil·loma: de la prova al virus i del virus a la vacuna ha estat el tema desenvolupant en el treball de recerca de Victòria Arias i que ha estat premiat a la Fira de Recerca.

La millor manera de conèixer el tema investigat és transcriure la introducció del treball de recerca: “Cada any, moren a tot el món milers de dones a causa del càncer de cèrvix o de coll d’úter. Estudis detallats relacionen l’aparició d’aquesta malaltia amb la infecció d’un virus, majoritàriament, a l’edat juvenil. Parlem, doncs, del Virus del Papil·loma Humà (VPH). En aquests darrers mesos, ha sortit al mercat una vacuna que crea immunitat contra aquest virus i que per tant, podria evitar la mort de moltes dones arreu del món. L’ interès per aquest tema, ve donat per l’actualitat del mateix. La meva intenció, era donar a conèixer una malaltia que, malgrat la seva elevada incidència no és gaire coneguda, i a més, ara hi ha la possibilitat de poder-la evitar.”