L'Ajuntament promou recursos de suport a les persones en treball i formació

L'objectiu dels diferents programes en marxa és el d'oferir una resposta als ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma per millorar les seves possibilitats d'accés al mercat laboral mitjançant la millora de la seva qualificació.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet articula les seves polítiques d'ocupació, formació i capacitació professional a través de l'empresa municipal Grameimpuls.

Entre els diferents programes de foment de l'ocupació que l'Ajuntament de Santa Coloma articula, a través de l'empresa municipal Grameimpuls, destaquen els plans d'ocupació i el Programa Experimental en Matèria d'Ocupació. Gràcies a ells, al voltant de 250 colomencs en situació d'atur aconseguiran un contracte laboral.
Mitjançant els plans d'ocupació es contractarà a 202 persones durant l'any 2009 per a un període aproximat de sis mesos. L'Ajuntament ha incrementat un 121%, respecte a 2008, el seu pressupost per contractar a persones en atur. Els llocs de treball que es creen tenen relació amb el desenvolupament de serveis d'interès general per a la ciutat. Es tracta de treballs de rehabilitació, manteniment d'edificis, neteja viària i millora de l'accessibilitat a la ciutat, entre d'altres.

La contractació es realitza en dues fases. La primera, ja en marxa, dura de novembre de 2008 a juny de 2009. La segona, oberta a la població, serà de novembre de 2009 a juny de 2010.
Els plans d'ocupació estan impulsats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament.

D'altra banda, el Programa Experimental en Matèria d'Ocupació és una innovadora iniciativa d'acompanyament per a la inserció laboral destinada a persones en atur i a candidats que, cobrant la prestació per desocupació, són derivats per l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya. Gairebé quatre de cada deu acabaran el programa amb un contracte laboral. Amb un pressupost de més de 200.000 euros i mitjançant el sistema de tutorització s'acompanya als participants en la recerca d'una ocupació.

Altres programes que ofereix l'Ajuntament per possibilitar la contractació són els itineraris personalitzats d'inserció. Després d'una entrevista i mitjançant sessions individuals i en grup, s'informa i orienta a nivell laboral a la persona, amb l'objectiu de dirigir-la després cap a una formació adequada al seu perfil o cap a una oferta de treball. De desembre de 2008 a desembre de 2009, en aquest programa participaran més de 400 persones. Per a això, l'Ajuntament compta amb un pressupost de més de 259.000 euros.

Per als més joves i mitjançant tres programes —Casa d'Oficis, Taller d'Ocupació i Escola Taller— més de 120 alumnes, de 16 a 24 anys, accedeixen al món laboral. Les tres iniciatives ja tenen les inscripcions de joves colomencs disponibles, i existeix la possibilitat d'inscriure's per cobrir baixes. Les diferents iniciatives municipals en matèria de treball i formació laboral es canalitzen a través de Grameimpuls.

Per a 2009, l'Ajuntament, el Fons Social Europeu i el Departament de Treball han augmentat els recursos en formació ocupacional i sociolaboral. En aquest sentit, s'invertiran 3,9 milions d'euros en programes i accions de formació, fet que suposa un augment del 40,7% respecte a 2008. Així, durant aquest any més de 1.200 persones rebran formació i pràctiques en empreses a partir de 98 cursos. L'objectiu és millorar la seva qualificació professional i reciclar els seus coneixements en aquelles especialitats que demanda el mercat laboral.

Igualtat de gènere

El programa Apropa't és un itinerari d'orientació i inserció laboral per a dones, en el marc de la iniciativa de projectes innovadors per a la igualtat del Fons Social Europeu, coordinat per l'Ajuntament i la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats del Departament de Treball. Les participants accedeixen a sessions formatives en aquells oficis en els quals habitualment tenen menys representació. Entre les especialitats destaquen les d'electricitat, lampisteria, bricolatge, instal·lació de calefacció, reparacions de l'automòbil i soldadura.

Emmarcat en el programa Adaptabilitat i ocupació, l'Ajuntament ofereix 14 cursos en l'àmbit general de l'atenció a les persones, amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de la dona i d'aquelles persones amb especials dificultats d'accés al mercat de treball. El programa està promogut pel Fons Social Europeu en col·laboració amb el Ministeri d'Administracions Públiques. Fins al juny de 2010 s'ofereixen cursos per a homes i dones d'auxiliar de geriatria, cuidador de discapacitats, monitor de menjador, atenció a malalts de alzhéimer, empleat d'oficina i cambrer, entre d'altres.

Paralelament , Ajuntament i Generalitat han posat en marxa els anomenats Espais per a la igualtat, que tenen com a objectiu crear una línia estratègica de promoció de plans d'Igualtat; l'elaboració d'una guia metodològica, i la posada en marxa d'accions per impulsar la formació i la seva aplicació pràctica.

Formació per a joves

El Programa de qualificació professional inicial està dirigit a joves de 16 a 21 anys inscrits a l'Oficina de Treball. Consisteix a classes teòric-pràctiques, juntament amb pràctiques en empreses, relacionades amb les especialitats d'auxiliar de cuina, auxiliar de lampisteria, de calefacció i de climatització. L'octubre o novembre s'obrirà el nou període d'inscripció. Per a aquest programa l'Ajuntament destina més de 146.000 euros.

Formació ocupacional-Accions prioritàries i emergents és un programa dividit en sis cursos diferents que inclouen la formació i capacitació professional, així com pràctiques en empreses, a partir de diferents especialitats. D'octubre de 2008 a maig de 2010 s'ofereixen dos cursos de cambrer de restaurant o bar; dos cursos de cuidador de persones amb discapacitat física o psíquica; i dos cursos d'instal·lador de calefacció i aigua calenta sanitària. En aquest programa participaran unes 90 nois i noies.

També en aquest apartat, la formació vinculada al Catàleg de Qualificació Professional combina les classes teòric-pràctiques amb les pràctiques en empreses, i es dirigeix a persones inscrites a l'Oficina de Treball de la Generalitat. Els beneficiaris —unes 90 persones dels dos sexes per a aquest any 2009— poden especialitzar-se en els oficis de torner fresador, auxiliar de geriatria, auxiliar d'infermeria en hospitalització, cuiner, gestor de magatzem i zelador sanitari. Per a aquests cursos l'Ajuntament, el Fons Social Europeu i el Servei d'Ocupació destinen prop de 300.000 euros.

Pròxims programes

En els pròxims mesos es posarà en marxa un programa de cursos de formació ocupacional mitjançant els quals l'empresa es compromet a contractar al 60% dels participants durant un mínim de sis mesos. La formació es realitzarà a mida, segons necessitats de l'empresa i del lloc de treball. L'empresa sol·licitarà el curs al Servei d'Ocupació i l'Ajuntament ho gestionarà, a través de Grameimpuls.

Finalment, el programa de simulació d'empreses amb finalitats educatives de les àrees administratives alberga cursos en els quals s'estableixen diferents rols i departaments d'una empresa —econòmic, administratiu, etc.— per formar a la persona en les diferents àrees de gestió mitjançant la innovadora metodologia de la simulació. Durant aquest any es realitzaran quatre cursos en els quals participaran unes seixanta persones.