L’Ajuntament ofereix als joves una àmplia programació de recursos de formació per accedir al mercat de treball

L’Ajuntament, a través de Grameimpuls, ofereix una àmplia programació de recursos ocupacionals per als joves, orientats a millorar les seves possibilitats d’incorporació a un lloc de treball.

Projectes com les escoles taller i les cases d’oficis han estat una aposta permanent que ha permès formar i contractar un bon nombre de joves en  formació i treball, en benefici d’obres i serveis públics municipals.

Els programes de qualificació professional inicial són un recurs important per als joves que no han obtingut el graduat de l’ESO, ja que contemplen l’aprenentatge de l’ofici, la incorporació al mercat de treball i l’assoliment dels coneixements necessaris per obtenir l’accés als cicles formatius de grau mig, així com continuar la formació en el sistema reglat. Els joves també participen en els  plans d’ocupació.

El darrer any s’han consolidat projectes de transició escola-treball. Els màxims exponents són “Endavant Joves” i “Joves en Transició”, on es treballa amb l’objectiu que el jove retorni a la formació reglada o bé, mitjançant el tastet d’oficis, pugui descobrir el seu futur ocupacional i s’incorpori al programa formatiu que acabi de donar-li les habilitats i coneixements necessaris per al mercat de treball.

L’aposta de l’Ajuntament per l’ocupació dels joves és molt àmplia, i el reconeixement de la qualitat dels serveis oferts per Grameimpuls queda demostrada pels joves que accedeixen als projectes i les empreses que col·laboren en les pràctiques i la contractació.

En la programació d’escoles taller 2005-2007, el percentatge d’inserció laboral va ser del 60%. Tallers com el d’instal·lació d’equips d’energia renovable van assolir el 90% d’inserció; el d’instal•ladors d’aigua i electricitat, el 60%; el de pintura, el 67%, i el de fusteria, el 80%.

La casa d’oficis de la programació del 2008 va tancar amb un 43% d’alumnes en el mercat de treball. Aquí va destacar l’especialitat de tècnics de sistemes microinformàtics, amb un 83% d’inserció. El 48% dels alumnes del PQPI del 2009 van ser contractats per una empresa i un 62% dels PQPI del 2010 han aprovat l’accés als cicles formatius de grau mig.