L’Ajuntament i les entitats rebutgen els abusos de les companyies elèctriques

El Ple municipal ha aprovat una moció contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric.

Dilluns passat, 30 de gener, el Ple municipal va aprovar una moció contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, per la qualitat del subministrament i la millora de la inversió a la xarxa elèctrica i pel compliment del protocol sobre la pobresa energètica.

Coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures, s’assisteix a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. A Santa Coloma de Gramenet, aquest repunt dels preus coincideix amb un fet que es ve produint de forma recurrent els darrers mesos: els talls de subministrament en determinades zones de la ciutat, especialment als barris del Raval, Can Mariner i Santa Rosa. Durant l’any 2016 s’hi van comptabilitzar prop de 60 incidències, mentre que el 2017 ja n’hi ha hagut 5.

La moció -a la que podeu accedir en el document adjunt a la vostra dreta- manifesta que les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors, ja que des del 2008 les tarifes s’han apujat desorbitadament. Les tres principals companyies elèctriques —Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa— van superar els 5.000 milions de beneficis el 2015.

A més, en aquest text s’hi remarca que la lluita contra la pobresa energètica és un compromís del nostre Ajuntament. Fins ara, les grans companyies no han fet  cas de les normatives europea o nacional ni dels acords sobre aquest tema aprovats pel Parlament de Catalunya.

Protestes veïnals

Diverses entitats colomenques com la Federació d’Associacions de Veïns (FAVGRAM) i l’Assemblea d’Aturats o per un Treball Digne s’han manifestat els darrers dies contra els abusos de les companyies elèctriques i la pujada del preu del consum de l’electricitat. Aquests actes de protesta han tingut el suport de l’Ajuntament, i diversos membres del consistori, entre els quals l’alcaldessa, hi han participat. La protesta veïnal és general a la comarca; hi ha unitat d’acció a  l’hora de fer-hi mobilitzacions. Prova d’això és la manifestació que va tenir lloc a Badalona l’1 de febrer, convocada per les federacions de veïns d’aquesta ciutat i de Santa Coloma de Gramenet, amb les dues alcaldesses al capdavant. El proper dia 8 (19.30) n’hi haurà una altra a la plaça de la Vila de la nostra ciutat.

En aquest context, el Ple municipal de dilluns 30 va aprovar aquests punts:

  • Instar el Govern de l’Estat a la reducció de l’IVA de la factura elèctrica: l’electricitat és un bé de primera necessitat, i cal passar l’actual gravamen del 21% al tipus reduït del 4%.
  • Demanar també al Govern que posi fi al sistema de subhasta actual que serveix per fixar els preus abusius de l’electricitat i que torni a apostar per les energies de fonts renovables.
  • Restituir les subvencions a les fonts d’energies renovables pels beneficis econòmics, socials i mediambientals que suposa per al conjunt de la societat.
  • Exigir a les companyies que no tallin el subministrament sense previ avís i mediació dels Serveis Socials, i que realitzin les inversions necessàries a la nostra ciutat per al sanejament i la modernització de les instal·lacions elèctriques.
  • Reclamar a les companyies elèctriques que realitzin un pla d’inversions per a la retirada de pals de molts carrers de la nostra ciutat —obstaculitzen i no acompleixen amb la Llei d’accessibilitat— i que indemnitzin, en la part que pertoqui, els ciutadans que han patit danys i perjudicis com a conseqüència dels talls indiscriminats dels darrers mesos.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ofereix a la ciutadania els serveis de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) per canalitzar les reclamacions a les companyies esmentades.