L'Ajuntament ha assessorat 1750 dones emprenedores en els últims 10 anys

El perfil de l'emprenedora colomenca correspon al d'una dona d’uns 36 anys, de nacionalitat espanyola i amb estudis secundaris.

En els darrers 10 anys d'activitat, l'Ajuntament de Santa Coloma, mitjançant el Servei de Foment Empresarial de de l'empresa municipal Grameimpuls SA, ha assessorat 4.385 persones emprenedores, entre les que trobem 1.750 dones que han liderat la seva pròpia idea de negoci. Tot i l'elevat nombre de dones ateses, la proporció de dones emprenedores és inferior al d'homes emprenedors. Les conclusions de fòrums específics que tracten les desigualtats de gènere i en els que Grameimpuls hi participa, com és el cas de la Xarxa ANEM d'emprenedores catalanes, mostren que les dones emprenen menys per raons sòcio-culturals principalment. És per aquest motiu que el consistori, a través de Grameimpuls, organitza any rere any accions de sensibilització envers l'emprenedoria, per informar a les dones que l'autoocupació pot ser una opció per treballar.

Segons la darrera memòria elaborada pel Servei de Foment Empresarial, després del creixement sostingut que entre 2008 i 2011 van experimentar els projectes empresarials liderats per dones, el 2012 aquest percentatge s'ha reduït en un 7%. Pel que fa al percentatge d'empreses constituïdes per dones, és igualment del 39%, un punt percentual per sobre de la mitjana dels darrers 10 anys.

Perfil de l'emprenedora colomenca

El perfil de l'emprenedora atesa pel Servei de Foment Empresarial correspon al d'una dona d’uns 36 anys, de nacionalitat espanyola i amb estudis secundaris. Si mirem la seva situació laboral, en el moment de venir a informar-se trobem que el 59% estava en situació d’atur i el 28% treballaven per alguna empresa (l'altre 10% eren ja autònomes i un 3% eren dones inactives). Aquest perfil canvia una mica si mirem les dones que creen empresa, cas en que l’edat mitjana es situa en 37 anys llargs i un 79% són espanyoles. Pel que fa a la situació d’atur, el 69% estava sense feina abans de crear l’empresa, i el nivell formatiu que en tenia el 38% era d’estudis secundaris.

Per últim, en quant al tipus de negocis engegats per les dones, el 43% va emprendre en el sector comerç i el 25% va muntar un bar o restaurant. Com a última dada d'interès cal esmentar que sovint les dones s'agrupen per tirar endavant una idea de negoci, és per aquest motiu que en el cas dels negocis liderats per homes, de mitjana, s'involucren 1,2 persones emprenedores, mentre que en el cas de les dones aquest indicador s'incrementa gairebé un 12%.