Final dels treballs de condicionament del Barri per a Vianants de Riu Nord

En tot el perímetre del Barri per a Vianants de Riu Nord la vorera serà continua, és a dir, estarà a un mateix nivell o plataforma única, de manera que els vianants tindran sempre prioritat de pas sobre els vehicles.

Des de divendres 14 de febrer s’estan realitzant les tasques de senyalització horitzontal viària per indicar les entrades i les sortides del Barri per a Vianants de Riu Nord, de manera que, en enllestir la pintura viària que servirà per indicar als/a les automobilistes l’entrada i/o la sortida a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Riu Nord, quedaran enllestits tots els treballs de condicionament del primer Barri per a Vianants de la ciutat, després que a finals del 2019 es realitzessin les tasques de canvi del sentit de circulació a diversos carrers per trencar les dreceres interiors i les obres de construcció de dos passos per a vianants elevats al C/Major al costat de l’entrada als jutjats i a l’entrada del C/Santa Rosa des de l’Av Francesc Macià, així com la senyalització vertical d’entrada i sortida al Barri per a Vianants.

En tot el perímetre del Barri per a Vianants de Riu Nord la vorera serà continua (a excepció d’una entrada i una sortida del barri en les que està pendent actuar properament), és a dir, estarà a un mateix nivell o plataforma única, de manera que els vianants tindran sempre prioritat de pas sobre els vehicles a motor, tant en el perímetre del Barri com en l’interior del mateix, tal i com indica la senyalització vertical en els accessos a l’interior de Riu Nord. La senyal de carrer residencial serà aplicable a tot el Barri per a Vianants, pel que la velocitat màxima de circulació permesa serà de 20 km/h, els vianants i els vehicles no motoritzats tindran prioritat en la circulació i els vehicles a motor només es podran estacionar als llocs específicament designats amb senyals o marques vials.