Exposició del cens electoral

Es podrà consultar a l'Oficina d'Informació i Atenció (OIAC) a la Ciutadania del 6 al 13 d'abril.

El proper diumenge 24 de  maig a Santa Coloma de Gramenet es celebraran les eleccions locals en el marc de la jornada electoral estatal dels comicis municipals.

Del dilluns 6 d’abril fins al dilluns 13  d’abril (ambdós inclosos) estaran exposades al públic les llistes del cens electoral perquè les persones que observin errades, puguin formular reclamacions. Els interessats i interessades a consultar aquestes llistes del cens hauran de portar el DNI, passaport o permís de conduir i adreçar-se a l’Ajuntament (OIAC), Plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres de 8,30 a 17,30 hores.