Es remodela la plaça d'En Baró de Santa Coloma

L’Ajuntament de Santa Coloma ha iniciat les obres de remodelació de la plaça d’en Baró, un espai públic de 1.200 m2 situat al costat de l’edifici de jutjats de la ciutat.

Santa Coloma de Gramenet, a 16 de novembre de 2010. Dins la campanya de l’Ajuntament Millorem el nostre barri, ahir es va iniciar la 1ª fase del projecte de remodelació de la plaça d'en Baró, un espai d’ús ciutadà de 1.200 m2 ubicat a prop de l’actual edifici dels jutjats de Santa Coloma. El projecte inclou la rehabilitació i modernització de l'espai, comprès entre el passeig de la Salzereda i carrer d'En Baró  i també contempla la renovació de la font ornamental, la plantació de més arbres i arbustos i la instal·lació de bancs, entre d’altres aspectes de millora. Les obres està previst que durin unes 10 setmanes.

Aquest projecte forma part de la campanya de participació ciutadana “Millorem el nostre barri”, mitjançant la qual al setembre es van recollir i es van atendre suggeriments dels veïns i les veïnes de la zona. També al setembre es van recollir les suggerències dels projectes de millora dels carrer de Sant Jordi, de la Cultura i de la plaça de Catalunya, i dels carrers Major i Sant Joaquim; totes aquestes obres ja estan en marxa, a més de les del carrer de Sant Josep (iniciades a l’estiu).

Millora del carrer de la Cultura i de Sant Joaquim

També en el marc de “Millorem el nostre barri”  recentment s’han iniciat les obres del carrer de la Cultura (inicialment el tram que va des de Sant Joaquim fins al passeig de la Salzereda) i de la plaça de Catalunya, intervenció que es desenvoluparà fins al mes d'abril de l'any vinent. L'objectiu és renovar tots aquells elements de la plaça que s'han deteriorat amb el pas del temps i remodelar el carrer convertint part del seu recorregut en plataforma única: mateix nivell i similar pavimentació a la calçada i les voreres. En el carrer de la Cultura hi haurà nou arbrat amb reg automàtic. Es renovarà l'enllumenat, s'instal·larà mobiliari urbà i es suprimiran les barreres arquitectòniques per facilitar el pas dels vianants. La plaça de Catalunya, d'altra banda, comptarà amb nous jocs infantils, papereres i una font. A més, es renovarà tot el paviment deteriorat.

També s'han iniciat les obres de carrer de Sant Joaquim — entre el passeig de Llorenç Serra i el carrer de Santa Rosa. Amb aquesta actuació es modernitza totalment el carrer, deixant una línia d'aparcament amb una zona de càrrega i descarrega. Es renovaran l'enllumenat i el clavegueram i es plantaran arbres. Les obres està previst que durin al març del 2011.

Per a més informació i/o entrevistes, podeu contactar amb:
Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
93 462 40 00 / 618 045 488
comunicacio@gramenet.cat