Es manté precintada la finca del carrer Sant Joaquim, 23

Les persones llogateres dels sis habitatges de l’edifici afectat per un incendi el passat dimecres 4 de maig no podran tornar a casa seva fins que finalitzin les tasques de reparació dels danys.

El bloc -amb planta soterrani, planta baixa i 3 plantes de dos pisos cadascuna-, del carrer Sant Joaquim, 23  va patir un  incendi en el vestíbul de la planta baixa i en l’habitatge de la porta primera de la planta segona de l’immoble, amb el resultat de tres persones mortes i quatre ferides de diferent consideració.

Un cop finalitzada la intervenció dels bombers, es van iniciar les diligències judicials i els serveis municipals van procedir a una inspecció de la finca, construïda l’any 1970, on es va comprovar l’estabilitat estructural de l’edifici, així com l’estat de les zones afectades pel foc. Excepte l’immoble del 2n 1a, que va quedar molt malmès per les flames, la resta no va patir danys importants. L’accés a l’edifici, però, l’escala comunitària i les portes d’alguns pisos van quedar impracticables. El departament tècnic de disciplina urbanística ha emès un informe dels danys causats pel foc i de les obres a realitzar per subsanar-los, i el termini màxim per executar-les (entre 15 i 20 dies), tant pel que fa als espais comunitaris com a cadascun dels habitatges.

En tractar-se d’edifici de propietat vertical, des de l’Ajuntament s’ha fet arribar a la persona propietària l’informe dels danys per tal que procedeixi a l’execució de les obres de reparació, a partir del moment en què pugui accedir a l’edifici. Ara, l’immoble es troba a disposició judicial, custodiat i tancat, per la qual no es pot lliurar a la propietat, i únicament hi han pogut accedir les persones llogateres per recollir les seves pertinences bàsiques sota presència policial. La propietat ha manifestat als serveis tècnics municipals d'iniciar les obres el més aviat possible perquè les famílies puguin tornar.

Les veïnes i veïns del bloc no han pogut tornar a casa des de la nit de l’incendi en què van ser desallotjades pels Bombers. Tot i que els serveis socials els hi han ofert una solució habitacional provisional mentre duri el tancament de l’edifici, les families han optat per solucions personals.

De moment, el Jutjat ha ordenat que l’edifici es mantingui precintat i les persones continuaran desallotjades fins que finalitzin les obres de reparació i els serveis municipals comprovin que aquests treballs han corregit totes les deficiències detectades després de l’incendi.