El projecte de regeneració social i urbanístic dels barris centrals, obert a la participació ciutadana

El projecte inclou 22 actuacions de regeneració econòmica, social, urbanística i ambiental dels barris de Can Mariner, Riu Nord, Riu Sud, Riera Alta, Cementiri Vell, Centre i Llatí, incidint en el desenvolupament de programes formatius, de capacitació laboral i de prosperitat econòmica en aquests barris.

Ja està en marxa el Comitè d'Avaluació i Seguiment del projecte d'intervenció dels barris centrals de la ciutat, cofinançat amb la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. L’espai dels Serveis Territorials de l’Ajuntament va acollir, el passat divendres, la primera reunió d'aquest nou organisme, que està integrat per representants d'entitats veïnals i ciutadanes, representants de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Santa Coloma.

La seva funció és fer el seguiment de les 22 intervencions de transformació urbanística, econòmica, social i ambiental dels barris centrals de la ciutat - Can Mariner, Riu Nord, Riu Sud, Riera Alta, Cementiri Vell, Centre i Llatí-. Paral·lelament, continuen les actuacions en els barris de la zona Sud associades a la  llei de barris, per millorar la qualitat de vida dels veïns dels barris del Raval, Fondo, Santa Rosa i Safaretjos, així com diverses intervencions en els barris de la zona nord.

A través del projecte de llei de barris centrals, que executarà l'Ajuntament des del 2009 fins al 2012, es realitzaran millores en l'espai públic d'aquesta zona de la ciutat, que està en connexió amb la resta de Santa Coloma.

Destaca la urbanització dels carrers de Balldovina, Sant Josep, Cultura, Sant Ramon, Sant Joaquim i Alps. Es crearan, també, nous equipaments i es milloraran els actuals. Un capítol important és el dels ajuts als ciutadans per a la rehabilitació d'edificis i façanes i per a la instal·lació d'ascensors, així com el relatiu a la millora de la mobilitat i l'accessibilitat. Una de les intervencions destacades és la implantació de zones 30 en la illa ubicada al barri del Riu Nord, entre les avingudes de Francesc Macià i Llorenç Serra i Salzereda, amb l'objectiu de millorar la qualitat i seguretat dels desplaçaments i recorreguts habituals dels veïns.

Facilitats per accedir al mercat laboral
Els projectes incideixen de manera especial en la millora de l'ocupació, en el desenvolupament de programes formatius de qualitat i de capacitació laboral, a més d'incloure actuacions de millora per a la conciliació de la vida laboral i familiar. En aquest àmbit, destaca el programa “Prepara el teu futur”, dirigit a joves de segon cicle de l'ESO, per ajudar-los a continuar la seva carrera professional, a través de formació especialitzada o bé entrant en un procés d'inserció laboral.

Entre els 22 projectes de llei de barris centrals també destaquen les actuacions per impulsar la prosperitat econòmica de la zona i promoure la modernització del comerç local, entre altres importants aspectes de millora de la ciutat. En aquest apartat s'inclou un pla de dinamització comercial que té en compte la millora de les competències professionals dels comerciants, estratègies de modernització, innovació i adaptació dels establiments a les demandes i necessitats dels ciutadans, entre altres actuacions d'impuls econòmic. També destaca el projecte de reforma del mercat municipal Sagarra.