El projecte de l’Eix Bruc contribuirà a la transformació de la part alta del Fondo

L’espai reordenat dona prioritat als vianants i pretén dinamitzar el comerç de la zona. Es preveu una promoció de 125 habitatges públics i un nou equipament.

La modificació puntual del PGM a l’espai destinat a fer realitat l’Eix Bruc té com a objectiu portar a terme la reordenació física de l’àrea que hi ha entre els carrers de Sant Pasqual, Pirineus i Circumval·lació; una operació de transformació urbana per millorar la connexió actual des del Mercat Municipal del Fondo fins al carrer de la Circumval·lació, proper a la veïna ciutat de Badalona, en prolongar el carrer del Bruc i en dotar aquest últim d’un sistema d’escales mecàniques per afavorir la mobilitat de vianants.

Al maig del 2017, l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través de l’IMPSÒL, van signar un conveni per promoure un concurs d’idees amb la finalitat de rebre i explorar propostes que preveiessin reduir el pas de vehicles a la zona i incrementar els espais lliures actuals en paral·lel a la creació d’habitatges públics, introduint-hi un equipament públic i creant-hi espais per a nous usos comercials dinamitzadors en aquest àmbit del barri.

La proposta guanyadora de l’esmentat concurs ha tingut en compte aquestes finalitats de l’Ajuntament i preveu per a la zona dues noves grans places, que estaran connectades per un equipament i per escales mecàniques, i també destina espais per crear activitat comercial de diferent format. En concret, el projecte indica que 8.115 m2seran destinats a 125 habitatges públics; 1.960 m2, a espai comercial; 485 m2, a equipament, i més de 2.000 m2, a zona enjardinada.

Més projectes al Fondo

El Fondo ha estat objecte de diverses operacions urbanístiques. Des del Projecte d’intervenció integral dels 7 barris fronterers de la serra d’en Mena (2004), inclòs a la Llei de barris, amb intervencions singulars com l’obertura del carrer del Bruc fins al carrer de la Circumval·lació i l’ordenació del sector del passatge de Sant Pasqual, fins a la nova centralitat urbana que ha creat més recentment el nou Mercat Municipal proper a la plaça del Rellotge. Un altra acció és el pla Renovem els barris que consisteix en la renovació de 32 edificis d’habitatges al voltant del carrer dels Pirineus i la millora de l’entorn urbanitzat de l’espai públic. També està en marxa l’obertura de la plaça d’Alfons Carles Comin, que permet connectar els carrers de Valentí Escales i Liszt, amb nous habitatges de protecció oficial de compra i de lloguer.