El pressupost municipal per al 2020 tornarà a prioritzar les polítiques socials i d’igualtat

Aquest dilluns 28 s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple Municipal del mes d’octubre, on s’ha aprovat de manera inicial, entre altres temes, el pressupost municipal per al 2020, que prioritzarà, un any més, les polítiques d’atenció a les persones, de manteniment de l’espai públic i d’aquelles que aposten pel futur i la modernització de Santa Coloma.

A la sessió, també s’han fet dues Declaracions Institucionals, una per a la plena igualtat de l’esport femení i per donar suport a les demandes de l’Associació de Dones Futbolistes Espanyoles, i l’altra amb motiu del dia 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància, i el 30 aniversari de la Convenció sobre els Drets de la Infància.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, de manera inicial, el Pressupost General de la Corporació municipal (integrat pels pressupostos de l’Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música i els de les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls) per a l’exercici 2020. La proposta ha prosperat amb el vot afirmatiu del grup municipal del PSC, l’abstenció d’ERC i ECP i el vot contrari de C’s.

El pressupost de l’Ajuntament per al 2020 ascendeix a 111.557.569,33 euros, un 2, 71% menys respecte l’any passat, el que es tradueix amb una reducció de 3,1 milions d’euros. Això és perquè ens trobem amb un inici de mandat, i encara no es coneixen les aportacions que les administracions supramunicipals (Diputació i Àrea Metropolitana de Barcelona) transferiran als municipis. Per compensar-ho, l’Ajuntament torna a fer un esforç per blindar la despesa corrent i mantenir o augmentar les polítiques de suport a les famílies i la cura de l’espai públic.

Els 4 eixos del pressupost

Amb aquest pressupost es vol mantenir el suport que s’ha donat en l’anterior mandat a 4 eixos d’actuació:

La Ciutat de les Persones. Té per objectiu progressar en l’atenció a la ciutadania per avançar en la igualtat d’oportunitats. Això es tradueix en l'àmbit pressupostari amb un increment de les dotacions pel desenvolupament d’activitats enfocades a polítiques d’igualtat i de LGTBI i a la rehabilitació i posada en marxa de la CIBA com espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, i al Pla d’ocupació local i als plans d’ocupació de Grameimpuls.

La Ciutat per Viure i Conviure. Vol seguir millorant i ordenant l’espai públic, per fomentar una ciutat neta i agradable. En el pressupost destaquen les accions contra l’ocupació il·legal dels immobles, el reforç de la seguretat en els equipaments i centres públics, i l’augment de la dotació en les següents partides: la neteja viària i l’eliminació de residus, la neteja d’edificis municipals, el manteniment dels centres escolars, el manteniment de senyalitzacions i semàfors, i les activitats culturals del cicle festiu, de Can Sisteré i del Museu Torre Balldovina. 

Ciutat de Futur. Vol promocionar la Santa Coloma moderna i apostar per les generacions més joves, però també per augmentar les polítiques destinades a la gent gran. Destaquen els increments de les partides per a les escoles bressol municipals i el desenvolupament del programa d’envelliment actiu. També es continuarà amb el programa de la Grama, la moneda digital local, i els programes de suport a les famílies, mitjançant el fons social de contingència, els programes de llibres de text a primària i d’ordinadors a secundària. D’altra banda, també es destinaran recursos a les accions de modernització de l’Administració.

Ciutat Oberta. Busca governar per i amb la ciutadania, per tal de guanyar qualitat democràtica. En aquest eix es preveu augmentar la dotació del Programa de Memòria Història i de Centres Cívics.

Inversions

Pel que fa a les inversions, s’incorporen en aquest nou pressupost les anualitats de les obres que s’estan executant actualment al passeig de la Salzereda, a la rehabilitació de l'antiga l'escola Miguel Hernández i a La Ciba per a crear l'Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. També s’afegeix un nou projecte de Medi Ambient, que preveu treballs a la zona de refugi i biodiversitat del marge dret del riu, un projecte experimental que es farà realitat en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Reduir despeses

La reducció de les despeses es produeix principalment en quatre àmbits: el financer, on s’estalvien 1,1 milions d’euros en pagaments d’interessos i amortitzacions de préstecs; les polítiques d’habitatge, en concret el programa de subvencions a l’emancipació, que es redimensiona segons la demanda actual; les aportacions a Gramepark, que es redueixen en 2 milions, i el capítol d’inversions en general. Aquestes dues últimes partides es veuran ampliades al llarg de l’exercici 2020, a mesura que es vagin aprovant les diferents línies subvencionadores de la Diputació de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Nou fons per habitatge social

En la sessió plenària d’avui també s’ha aprovat amb el vot afirmatiu dels grups municipals del PSC i ERC, l’abstenció de C’s i el vot contrari d’ECP, una modificació de crèdit amb l’objectiu de crear un fons de rehabilitació i adquisició d’immobles per destinar-los a habitatge social. L’import transferit és de 824.000 €, i prové de la partida pressupostària no exhaurida del 2019 del programa d’ajuts a l’emancipació dels millennials (joves que tenen entre 18 i 38 anys).

Durant el primer any de posada en funcionament d’aquest programa, només s’han tramitat 58 sol·licituds d’ajuts per pagar el lloguer, ja que de la resta se n’ha fet càrrec la Generalitat de Catalunya. De fet, aquesta línia d’ajuts va néixer amb l’objectiu de complementar les subvencions del govern autonòmic, però la gran majoria de la ciutadania colomenca que ha sol·licitat ajuts durant el 2019 ha entrat dins dels llindars establerts per la Generalitat.

Per la igualtat de l’esport femení

Tots els grups municipals han signat una Declaració Institucional per a la plena igualtat de l’esport femení, i per donar suport a les demandes de l’Associació de Dones Futbolistes Espanyoles, que aquests dies està protagonitzant reivindicacions per defensar unes condicions laborals dignes.

El plenari ha volgut així reconèixer la llarga lluita de les dones esportistes per dotar de visibilitat i reconeixement la pràctica esportiva femenina i per obrir nous camins i oportunitats a les dones de les següents generacions. També ha expressat el seu compromís i suport amb l’esport femení local, i amb treballar per superar qualsevol biaix de gènere, tant en les condicions com en el valor i reconeixement de la pràctica esportiva femenina.

Suport a la infància

Els grups municipals colomencs també han signat una Declaració Institucional amb motiu del dia 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància, i el 30 aniversari de la Convenció sobre els Drets de la Infància. Precisament amb motiu d’aquesta commemoració, el passat octubre es van reunir alcaldes i alcaldesses de tot el món en la primera Cimera Internacional de Ciutats Amigues de la Infància, organitzada per UNICEF i la ciutat de Colònia (Alemanya). El cim va finalitzar amb una Declaració d'Alcaldes i Alcaldesses, on s'assumeix el compromís amb la Convenció sobre els Drets de la Infància.

Tenint en compte que Santa Coloma de Gramenet compta amb el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància des de l'any 2018, els grups polítics han considerat rellevant renovar el seu compromís amb aquest marc de drets, i han proposat sumar la corporació a la Declaració d'Alcaldes i Alcaldesses de Colònia, i difondre els compromisos amb la infància que ella assenyala.

 

Mocions aprovades:

  • Aprovació de l’esmena a la totalitat del grup municipal PSC a la Moció de condemna de la violència i suport a les forces i cossos de seguretat de l’estat presentada pel grup municipal de Ciutadans. Amb el vot favorable de C’s, i els vots en contra d’ERC i ECP.