El ple municipal aprova inicialment la congelació d'impostos per al 2015

La majoria d'ordenances fiscals i preus públics es mantindran com aquest any. El ple ordinari també ha donat llum verda la despesa del programa de reutilització de llibres de text, i a una aportació pressupostària extra de 160.000 euros més per a polítiques socials -atenció a discapacitats, menjador i servei d'atenció domiciliària-.

El ple ordinari de l'Ajuntament del mes d'octubre celebrat aquest dimarts 28 ha aprovat inicialment les Ordenances Fiscals i els Preus Públics per al 2015. Aquesta aprovació provisional dóna pas a un període d'exposició pública de 30 dies. Al desembre, una vegada finalitzat el període d'al·legacions i estudiades aquestes, es proposarà l'aprovació definitiva també en ple municipal. De cara a l'any vinent, la majoria dels impostos municipals es congelen per tal de no pujar la pressió fiscal a la ciutadania colomenca, que ja pateix des de fa anys els efectes de la crisi econòmica. Fins i tot, en el cas d'algunes taxes hi haurà una disminució pel canvi de concepte com és el cas de la dels Mercats no sedentaris i les vinculades amb llicències d'activitats de nous negocis. En el cas de l'Impost sobre béns immobles (IBI) l'Ajuntament redueix un 8% el tipus que passa així del 0,67% al 0,63. En aquesta actualització d'ordenances i taxes per a l'any vinent, només cal destacar un increment dels preus públics a l'Institut  Municipal d'Esports (IME), del 2%, per tal de compensar l'augment de la càrrega fiscal que el Ministeri d'Hisenda ha aplicat recentment als concessionaris dels equipaments esportius municipals. També hi ha un increment del 3% en els preus de l'Escola de Música, en aquest cas provocat pel deute que arrossega la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament en el finançament d'aquest equipament.

Sense deixar de banda el capítol econòmic, el ple ha donat compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre d'aquest 2014 i dels informes derivats de la Llei de morositat. En aquest sentit, s'ha informat en el trimestre actual l'Ajuntament triga de mitjana 59 dies en pagar al seus proveïdors, i per tant respecta els terminis legals a l'hora d'abonar les factures a tercers. Per últim cop, s'ha donat compte del seguiment del Pla d'ajust referit al tercer trimestre de 2014, L'Ajuntament de Santa Coloma, tal com es va acordar en el ple del passat 21 de juliol, ha amortitzat ja el crèdit al que es va acollir en el marc del Pla de Proveïdors endegat pel Ministeri d'Hisenda. Aquesta línia de crèdit oficial ofereix uns interessos massa elevats comparats amb els del sector bancari privat i desvinculant-se d'aquest Pla, l'ajuntament s'estalviarà més de 864.000 euros en els propers 8 anys. A més, el Ministeri d'Hisenda permet a partir de l'1 de gener de 2015, disposar pressupostàriament de les quantitats anuals d'aquest estalvi.

Augmenta la partida pressupostària per a finalitats socials

A més, el ple ha aprovat una modificació pressupostària amb la finalitat de garantir i reforçar l'execució dels programes municipals destinats a l'atenció de les persones més desfavorides. L'evolució dels tipus d'interès aplicables als préstecs formalitzats amb l'indicador hipotecari euríbor ha permés un excedent a la tresoreria municipal de 160.000 euros que es destinaran a polítiques socials, en concret a contractes de Serveis Socials: atenció a discapacitats, menjador i servei d'atenció domiciliària.

Al ple també s'ha donat compte de l'autorització de despesa de 789.720 euros a favor dels centres educatius sostinguts amb fons públics en el marc del programa de "Reutilització de libres de text 2014-2015" que suposa un important estalvi anual de material escolar per a les famílies colomenques.

Per acabar, s'ha aprovat inicialment ambdues modificacions puntuals del Pla General Metropolità i del Pla Especial dels Barris del Sector Singuerlín que permetran regenerar la zona i augmentar-hi l'espai verd.

En cloure el ple l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha tingut unes paraules de record pel recentment desaparegut Anastasio Sánchez, ex regidor del PSC al consistori, donant les condolències en nom de tot l'equip de govern i la corporació.

Mocions aprovades:

  • Moció del PSC, ICV-EUiA i CIU de reafirmació en el compromís de defensa dels drets dels infants i contra la pobresa i risc d'exclusió social dels infants. Amb els vots favorables de GG
  • Moció de PSC, ICV-EUiA, CIU i GG per a l'adopció de mesures urgents per paliar la pobresa energètica. Amb els vots favorables de PxC i el abstenció del PP.
  • Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA i GG en relació amb la millora de les condicions de vida de determinats col·lectius de persones migrades del nostre municipi. Amb els vots favorables de PSC i CIU, en contra de PxC i PP.
  • Moció del grup municipal d'ICV-EUiA de rebuig a l'acord comercial "D'Associació Transatlàntica per al comerç i la inversió" entre la Unió Europea i els Estats Units. Ambs els vots favorables de PSC, GG, PxC; l'abstenció de CIU i el vot contrari del PP.
  • Moció de CIU de rebuig dels Pressupostos Generals de l'Estat Espanyol. Amb els vots favorables de PSC, ICV-EUiA i GG. En contra del PP i PxC.