El Ple aprova modificar el Pla de Millora Urbana per respondre a les necessitats socials actuals i donar un impuls econòmic i comercial a la ciutat

A la sessió ordinària del Ple municipal, celebrada el dilluns 28 de gener, s’ha aprovat, entre d’altres punts, la modificació inicial del Pla de Millora Urbana per a la Regulació d’Usos Comercials.

Amb els vots favorables de l'Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i de PxC, i l’abstenció del PP i GG, s’ha donat llum verda a la Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla de Millora Urbana (PMU) per a la Regulació d’Usos de Santa Coloma. Es tracta d’una revisió i millora del document actual -en vigor des del 12 de maig de 2011-, que regula la instal·lació d’equipaments, comerços i empreses a la ciutat, per adaptar-lo a les necessitats actuals de la ciutat, tant a nivell de les persones emprenedores i comerciants, com de la ciutadania en general. L’objectiu és poder conjugar les potencialitats dels eixos comercials de la ciutat i l’impuls econòmic amb la convivència i el descans dels veïns i les veïnes.

Aquesta modificació s’afegeix al conjunt d’actuacions que porta a terme l’Ajuntament per a la revitalització comercial de Santa Coloma de Gramenet, entre les que destaca la reforma de l’edifici del Mercat Sagarra –que amb una primera fase obligarà la imminent instal·lació d’un mercat provisional al passeig de Llorenç Serra- i la inauguració durant aquest 2013 del nou mercat municipal del barri del Fondo, entre d’altres projectes.

En la proposta d’aprovació inicial de la modificació del PMU, aprovada al Ple d’avui, destaquen les següents mesures:

  1. L’ampliació dels Eixos Comercials Centrals: per una banda, es contempla la connexió  de l’eix comercial del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i l’avinguda de la Generalitat, a través del carrer de Sant Just. Per altra, es volen revitalitzar les plantes baixes de la plaça de Pau Casals, unida a la prolongació del carrer de Sant Carles. S’entén per eixos comercials centrals les zones de Santa Coloma que concentren la màxima activitat comercial en continuïtat i que cal preservar per potenciar-les i dotar-les d’un especial tractament en les infraestructures urbanístiques.
  2. S’amplien els usos comercials permesos en els Eixos Comercials Centrals i en els entorns dels Mercats Municipals: degut a la crisi econòmica actual, s’han de potenciar noves iniciatives i oportunitats per revitalitzar els locals en aquests fronts, sempre en compatibilitat amb el descans veïnal. Un dels aspectes destacats és la possibilitat d’obrir establiments multi producte –basars- de 150 m2, una tipologia comercial que a les noves llicències no estava permès als eixos comercials mencionats fins ara. També es permetrà la instal·lació de centres d’ensenyament privat o de serveis mèdics –dentistes, odontòlegs, etc.
  3. S’afegeix la definició de noves activitats  –no incloses al Pla d’Usos anterior- corresponents a locals d’activitat d’oci privat que, per les seves característiques, s’assimilen als establiments d’ambientació musical i/o espectacles. En aquest apartat s’inclouen, entre d’altres, els espais dedicats als jocs i l’oci infantil i, per altra banda, els establiments que es dediquen a un sol producte-, com la compra o venda d’or, argent i joies, amb una superfície inferior als 400m2.
  4. Es modifiquen les condicions exigides per a l’obertura de nous establiments de restauració i d’hostaleria, condicionant les noves llicències a l’amplada de carrer mínima de 12 metres quadrats, i que en el cas de les pensions estiguin situades en edificis situats només a aquest fi, no en comunitats de veïns.
  5. Es modifiquen les condicions exigides per a l’obertura de nous centre de culte, condicionant-los a unes característiques mínimes i d’emplaçament dels locals. Amb la modificació del PMU només es podran instal·lar a les plantes baixes d’immobles sense veïns i veïnes a plantes superiors, i aquests hauran d’estar a una distància mínima de 250 metres respecte a un altre centre de culte i no es podran instal·lar en carrers de menys de 10 metres d’amplada, entre d’altres aspectes. L’objectiu d’aquesta modificació és compatibilitzar la convivència i el descans veïnal amb la pràctica i el respecte de les creences religioses.

<media 12325>Modificació puntual del pla de millora urbana per a la regulació dels usos de Santa Coloma de Gramenet </media>

D’altra banda, també s’ha aprovat avui (amb vot favorable del PSC, ICV-EUiA, CiU i PxC, l’abstenció del PP i el vot contrari de GG) la Proposta inicial de la modificació puntual del Pla Parcial del polígon de “Les valls del Bosc Llarg i les Canyes”, que fa referència als usos admesos en sòl industrial de Santa Coloma. En aquest sentit s’obre el ventall de possibilitats d’instal·lació d’empreses a la ciutat –entre elles recreatius i els outlets de roba i calçat, entre d’altres- no contemplades fins ara al Pla vigent.

En el decurs de la sessió, també ha pres possessió del càrrec de regidor Esteban Escribano Saavedra, com a membre del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC). El nou regidor substitueix en el càrrec Luís Muñoz Muñoz, que ha renunciat al seu escó per motius personals.

Mocions aprovades

  • Moció que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG de suport a les famílies que pateixen situacions de desnonament i per demanar a les entitats financeres i als governs estatal i autonòmic la creació d'un parc públic d'habitatges en règim de lloguer social. Amb el vot favorble de PxC i en contra del PP.
  • Moció que presenta el grup municipal del PSC demanant al govern central l'eliminació de les restriccions a l'augment de la plantilla municipal de Policia Local. Amb el vot favorable de CiU i PxC, el vot en contra de PP i GG i l'abstenció d'ICV-EUiA.
  • Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, CiU i GG per la recuperació de la memòria històrica i la constitució de la Comissió Local de la Memòria Històrica. Amb el vot favorable de PxC i l'abstenció del PP.