El Ple aprova les bases per atorgar ajuts a projectes que fomentin el sector comercial i de serveis a Santa Coloma

També s’han aprovat les bases de la nova convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i d’ordinadors pels escolars pel curs 2013-2014.

Al Ple municipal de maig celebrat avui dilluns dia 27, s’ha donat llum verda a la convocatòria d’ajuts destinats a projectes d’impuls del comerç local i de serveis a la ciutat per a aquest any 2013. Alhora també s’han aprovat les bases de la convocatòria d’ajuts 2013-2014 del programa “Universalització dels llibres de text” destinat als centres educatius de la ciutat i les bases per a l’adquisició d’ordinadors per als ensenyaments d’educació secundària obligatòria.

Aquesta tarda s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple municipal ordinari del mes de maig, en la que s’ha aprovat, entre d’altres punts de l’ordre del dia,  les bases d’atorgament d’ajuts de l’Ajuntament per a fomentar projectes destinats a noves activitats comercials i de serveis a la ciutat durant aquest any 2013. Aquests ajuts són una de les deu mesures que van ser presentades recentment per l’alcaldessa Núria Parlon, destinades en conjunt a d’incentivar i dinamitzar el comerç local, fomentar l’ocupació i millorar la competitivitat del comerç colomenc.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que estableixin noves activitats comercials i de serveis i/o de pública concurrència en els carrers dels eixos comercials del centre i als entorns dels mercats municipals (Mercat Sagarra, Mercat de Singuerlín i Mercat de Fondo). Aquests ajuts han d’anar destinats a les despeses necessàries per iniciar noves activitats als eixos anteriorment mencionats.

Els terminis de presentació de les sol·licituds per a optar a aquestes subvencions ja s’han establert de l’1 al 30 de juny, de l’1 al 30 de setembre, i de l’1 al 30 de novembre de 2013. Properament, en aquest mateix web us oferirem més informació de les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests ajuts.

Ajuts a l’adquisició de llibres de text i ordinadors pel curs 2013-2014

 També al Ple s’ha donat compte de l’acord de la Junta de Govern Local del passat 7 de maig, relatiu a l’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, dins del programa municipal de “Reutilització dels llibres de text 2013-2014”, i d’ordinadors portàtils. El programa d’ajuts per als llibres de text, que funciona des del 2007, va dirigit als centres educatius públics i concertats que imparteixen segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial. A més de suposar un estalvi per a les famílies colomenques, aquest programa fomenta el respecte de l’alumne pel seu material, pensant que algú més el farà servir, i alhora es promou la cultura del reciclatge, la reutilització i socialització dels recursos educatius. Enguany, l’Ajuntament destina per aquest programa 777.950 euros. La principal novetat per al curs 2013-2014 és que l’Ajuntament té previst 1.700 euros per aula i són els propis centres escolars, amb els acords dels consells escolars, els qui gestionen aquests diners i els qui decideixen l’import que les famílies han d’afegir per a material escolar complementari.

 En el cas dels ajuts als ordinadors, aquests van dirigits als centres d’educació secundària obligatòria de la ciutat i enguany l’ajuntament aporta 144.300 euros per al curs 2013-2014. El programa ofereix en aquesta edició dues opcions: la possibilitat de rebre 150 euros/alumne per a la compra d’un ordinador o bé que hi hagi un ordinador per cada dos alumnes, i les famílies assumeixen la resta de l’import que calgui en tots dos casos.

Quasi el 58% dels infants tindran plaça a llars d’infants públiques

També en aquest Ple s’ha ratificat el decret 2997/2013, de 14 de maig, relatiu a aprovar les normes de preinscripció, matriculació, barem, proposta de grups i calendari a les escoles bressol municipals per al curs 2013-2014. Enguany s’oferten 690 places i s’han presentat unes 1.200 sol·licituds per a les 7 llars d’infants públiques, equipaments que ofereixen l’educació infantil per a nens i nenes dels 4 mesos als 3 anys. Això suposa que quasi el 58% de les sol.licituts que han presentat les famílies tindran plaça als equipaments públics de la ciutat.

Novament per al curs 2013-2014 l’Ajuntament de Santa Coloma assumirà gran part de la reducció de pressupost que ha fet la Generalitat de Catalunya en les places d’escoles bressol, perquè les famílies no hagin d’assumir tanta despesa educativa en aquestes primeres etapes dels seus fills.

Incorporació a l’inventari de la Corporació i  modificació del PGM

Aquesta tarda també s’ha aprovat la incorporació d’una finca del carrer de la Ciutadella, núm. 6-8, passatge de la ciutadella, núm. 1, a l’Inventari de Béns i Drets de la Corporació. Per altra banda, s’ha aprovat de manera inicial la modificació del Pla General Metropolità (PGM), al passeig del Safareig, que suposa la cessió d’un terreny privat a l’Ajuntament perquè aquest terreny passi a ésser propietat municipal. L’àmbit d’aquesta modificació  és l’illa compresa entre els carrers de Safareig, Dr. Ferran, Sant Jeroni, Sant Carles, Major, Sant Josep Oriol i l’avinguda de Francesc Macià.

Conveni amb els paradistes del Mercat Sagarra

 D’altra banda, s’ha ratificat l’aprovació de l’esborrany de conveni amb els concessionaris del Mercat municipal de Sagarra, elaborat de forma consensuada amb els paradistes, on s’estipulen les quantitats que han d’abonar els concessionaris per a continuar amb la seva activitat un cop s’hagi reformat el Mercat, entres d’altres aspectes.

Renúncia d’un regidor de PxC

A la sessió de Ple s’ha donat compte de la renúncia com a regidor del senyor Gerardo Esteban Serrano Corpas, del grup municipal Plataforma per Catalunya. Durant la part final de la sessió en què es debatien les mocions l'Alcaldessa ha expulsat de la sala el portaveu del grup municipal PxC per no respectar la resta de regidors i regidores.

Mocions aprovades:

  • De suport a la iniciativa europea: el dret HUMPA a l’aigua i al sanejament: presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, PSCi Gent de Gramenet, i recolzada per CiU i PxC. El grup municipal del PP s’ha abstingut.
  • De defensa del dret d'una maternitat lliurement decidida, presentada pels grups del PSC i ICV-EUiA. Amb el vot favorable de GG i CiU i el vot en contra del PP.
  • De suport a la Xarxa Ciutadana de recolzament a la querella argentina contra els crims del franquisme. Presentada pel grup d'ICV-EUiA, amb els vots favorables del PSC, CiU, GG i PxC, i l'abstenció del PP.