El ple aprova la distribució de tasques i competències de l'equip de govern municipal

Després de l'elecció de Núria Parlon com alcaldessa de la ciutat i el nomenament de tres nous regidors, el ple municipal celebrat el passat dia 15 va aprovar la reorganització de l'equip de govern i el repartiment de responsabilitats dels càrrecs electes.

Al nou cartipàs municipal persisteix la divisió de l'Ajuntament en tres grans àrees de gestió al front de les quals estan els tinents d'alcalde Joan Carles Mas (Serveis Interns i Promoció Econòmica), Antonio Carmona (Serveis a la Persona) i Esteve Serrano (Serveis Territorials).

El ple va ratificar un decret que especifica la formació i competències de la Junta de Govern Local, el nomenament de tinents d'alcalde i les delegacions de l'alcaldia, així com les retribucions dels càrrecs públics municipals. Van votar a favor els regidors del grup socialista. Els representants del PP i d'ICV-EUiA van votar en contra de la proposta i els regidors de CiU es van abstenir.

El cartipàs es completa amb aquests noms: Vicente Sánchez (Seguretat i Mobilitat), Montserrat Olivés (Cultura i Joventut), Dolça García (Benestar Social), Raül Moreno (Urbanisme i Via Pública), Ma. Remedios Aragón (Espai Públic, Neteja Urbana i Zones Verdes), Ángeles Peláez (Polítiques d’Igualtat, Salut i Consum), Víctor Álvarez (Serveis Urbans, Habitatge i Transports), Begoña Bellette (Educació, Infància i Medi Ambient), Carlos Andreu (Gent Gran i Cultura de Proximitat), Teresa Díaz (adjunta a la ponencia d’Espai Públic) y José Antonio Rodríguez (adjunto a la ponencia de Joventut).

Junta de Govern
En sintonia amb els compromisos adquirits per l'alcaldessa a favor del rigor i la transparència, l'Ajuntament dóna un altre pas endavant, innovador i pioner: a partir d'ara els tres grups de l'oposició podran assistir en qualitat d'observadors a les reunions que setmanalment celebra la Junta de Govern Local. Com se sap, la Junta de Govern és l'òrgan executiu municipal i, en conseqüència, està format per membres de l'equip socialista de govern. La presència de regidors de l'oposició en aquest òrgan és una voluntat de l'alcaldessa per afavorir un clima de més gran acostament entre l'equip de govern i la resta dels grups municipals.

A més de la competència pròpia establerta per llei d'assistència permanent a l'alcaldessa, la Junta de Govern Local aborda, entre d'altres, qüestions com l'aprovació de l'inici dels procediments de contractació o l'adquisició de béns, sempre que no es sobrepassin uns límits econòmics preestablerts; estableix convenis amb entitats i associacions; dictamina sobre l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada en ple; estudia la cessió d'ús de béns patrimonials, i traça els instruments de gestió urbanística i els projectes d'urbanització. La Junta resol expedients sobre llicències urbanístiques i ambientals i, en general, es pronuncia sobre els temes que per la seva repercussió ciutadana requereixen una definició de posicions del govern municipal.

Representants
Finalment, el ple va designar els representants de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Núria Parlon, Esteve Serrano i Antonio Carmona) y a l'Entitat Metropolitana del Transport (Carlos Andreu, Victoriano Alvarez y Vicente Sánchez). També va escollir els presidents de las tres empreses municipals (Esteve Serrano per a Gramepark i Joan Carles Mas per a Grameimpuls i Grametres) i els patrons representants a la Fundació Esperit Sant (Núria Parlon i el gerent de l'Ajuntament Fernando Hernández).